Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Algebra

Pomoce do Algebry liniowej z geometrią analityczną

Octonion Tutorial
Biblioteka Wirtualna Nauki

Ciała skończone fine article Geometrie skończone Geometrie skończone SEZAM
Zadania z egzaminu z dn. 6.2.2006 TEST help
2008 Tachiona zadania z algebry 2007-12-06 in memoriam
The Birth of Algebra The fundamental theorem of algebra Zasadnicze Twierdzenie Algerbry w Castel Gandolfo
Wymiar przestrzeni liniowej Learn modern algebra- for free.doc
Program hasłowy

Równoległy i wstępny wymóg z podstaw sine qua NON

Wymóg z podstaw Logarytmy w zadaniach (MBM2)

Rozszerzenia algebraiczne

a) elementy algebraiczne b) rozszerzenia ciała c) suma iloczyn iloraz ideałów
d) pierścienie Dedekinda e) niespodzianka f) Pierścienie całkowite, całkowite noetherowskie, Gaussa etc porównanie
Mnożenie macierzy relacji

Variete veritas

DIAGRAM VENNA Dihedral groups-links Round table SILNIA!
Krata podgrup- przykład Struktury ilorazowe Złoty prostokąt i inne
Verbum sapienti sat est
Liczba Liczby wymierne

Burnside

Lemat Burnside`a Burnside i grupa symetrii kwadratu Burnside_Ref Elementarne ćwiczenia z reprezentacji grup i algber

Ćwiczenia ze wstępu i zadania

Macierzowa reprezentacja grupy symetrii kwadratu Wyznacznik versus pole trójkąta i inne
Trzy ćwiczenia do metod numerycznych i analizy mat Zadanie z grupą Z_3 w elementarnej torii liczb i coś
Coder Macierz relacji Wykres mnozenia mod RELACJE i BOOLE`owskie MACIERZE RELACJI
Ile relacji? 1 ćwiczenie z gwiazdą
det_OnaTOR zadanie z wykładu akk z algebry

Interpolacje wielomianami

Newton and Lagrange interpol Lecture on interpolations

Kostki z RxRxRxR

4-cube rusztowanie 4plascub RxRxRxR Kostka
Co najwyżej, co najmniej etc

Literatura