Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Elementy analizy kombinatorycznejBiblioteka Wirtualna Nauki     Andrews Partitions HISTORY OF COMBINATORICS chapter 8      Ramanujan's lost notebook
The Many Faces Of Modern Combinatorics


Materiały

Wstęp

Zadania i powtórkowe i na rozpęd

Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3
Wielomiany wzajemnie odwrotne Ćwiczenie Lang
I expn formul exercises A GATEWAY TO exp{Cosmos} Bijekcje
Planet math encyclopedia Hasse 1 Hasse 2 Mobius start 0 Mobius start 1
Co najwyżej, co najmniej etc Boole`an-Hasse

Interpolacje wielomianami

Newton and Lagrange interpol Newton interpolation and Stirling numbers
Lecture on interpolations

Literatura