Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Elementy logiki i teorii mnogościWarto wiedzieć
Biblioteka Wirtualna Nauki
Tablice Laws_of_thought DISCOURS de la METHODE Cardinal Saharon Shelah
Prawda w logice matematycznej Mathematics of Infinite Sets 1998 Teoria mnogości
5-Metoda dowodów założeniowych w k.r.z. Typy zdań, dowodów Przykłady dowodów
Historia hipotezy continuum Tw Cantora Funkcje zdaniowe i zbiory
Rachunek zbiorów Prawa rachunku zdań Syllogism
Tablice prawdy z reguł pierwotnych Prawa reductio ad absurdum Dowód apagogiczny
Zdanie, schemat, predykat Predykat, funkcja zdaniowa Jedyność zbioru pustego i jedyność uniwersum
A Survey of Venn Diagrams Reguły pierwotne wnioskowania założeniowego
Związek pomiędzy rachunkiem zdań a algebrą zbiorów
Bibliografia