Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

CURRICULUM VITAE

czerwiec 2011

 1. Cosmos. Urodziłem się 16 grudnia 1947 roku w Sopocie. Maszyna różnicowa Babbage'a.
 2. Dzieciństwo spędziłem początkowo w Lidzbarku Warmińskim a potem w Lipnicy Murowanej - małym miasteczku podgórskim niedaleko Bochni.
 3. Liceum Ogólnokształcące, do którego zostałem przyjęty bez egzaminu (nagroda od Pana Profesora Hugo Steinhausa) ukończyłem w Świdnicy Śląskiej w 1965 roku i w tym samym roku zostałem przyjęty bez egzaminu na Uniwersytet Wrocławski na kierunek - fizyka. Na I roku od razu zakochałem się ...
 4. W czerwcu 1970 roku ukończyłem studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym i podjąłem studia doktoranckie z fizyki teoretycznej. W grudniu 1974 roku obroniłem pracę doktorską pt. "Model teorio-polowy liniowej trajektorii Regge z zespolonym spektrum mas".
 5. Pracowałem od tej pory w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytewtu Wrocławskiego. Uczestniczyłem w wielu konferencjach i dość często wyjeżdżałem: do Rzymu, Triestu, Florencji czy Tuluzy. Występowałem też na seminariach i konferencjach w Montpellier, w Warnie, w Dubnej, w Czechach, na Słowacji, w Meksyku oraz w Seulu (1985r). Semestr 1976/1977 spędziłem w Stanowym Uniwersytecie w Stony Brook na za proszenie Profesora Chen Ning Yang`a - laureata Nagrody Nobla.
 6. Pracę habilitacyjną o kohomologicznej klasyfikacji uogólnionych algebr Clifforda złożyłem na Uniwersytecie Wrocławskim w 1988 roku. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła w styczniu 1991 roku uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk etc. w specjalności fizyka matematyczna.
 7. Od jesieni 1988 roku byłem pracownikiem Filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie - Uniwersytetu w Białymstoku) a od 1993 pracuję na stanowisku profesora mianowanego - obecnie na czas nieokreślony. Jestem uhonorowany członkowstwem w Międzynarodowym Instytucie: Institute of Combinatorics and its Applications o zasięgu globalnym. Jestem Editorial Committee Member w Advanced Studies in Contemporary Mathematics. Jestem Editorial Board Member of Journal of Analysis and Applications (INDIA).
 8. Prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim; Warszawskim - Filia; na Politechnice Białostockiej; w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki Użytkowej i na Uniwersytecie w Białymstoku - między innymi z: metod matematycznych w fizyce; mechaniki kwantowej (dwie książki); mechaniki analitycznej; klasycznej teorii pola; z termodynamiki, z fizyki statystycznej, oraz
  z
  INFORMATYKI i MATEMATYKI dla INFORMATYKÓW

  z algorytmiki i wstępu do programowania. Praktyka 10-letnia, pięć pozycji z serii MBM
  MBM-23 Algorytmy i iteracje – pierwsze intuicje str. 52
  MBM-24 Algorytmy i iteracje -w przykładach str. 87
  MBM-25 Elementy algorytmiki w programowaniu str. 60
  MBM-32O złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów str. 17
  MBM-33Typy zmiennych, funkcje i procedury str. 48
  z algorytmiki i baz danych (praktyka 7-letnia), z matematyki dyskretnej (praktyka 8-letnia), z algebry (książka i dwa zbiory zadań, praktyka 30-letnia); ze wstępu do teorii prawdopodobieństwa, z równań różnicowych i różniczkowych, z analizy matematycznej (patrz zeszyty "MBM", (praktyka 15-letnia), a także prowadziłem wykłady monograficzne między innymi z: elementów analizy kombinatorycznej oraz ze skończonego rachunku operatorowego (dział analizy kombinatorycznej) dla studentów V roku Matematyki (UwB). Prowadzę też wykład i ćw. z: Elementy Logiki i Teorii Mnogości.
 9. Jestem autorem m. in. prawie stu rozpraw naukowych w anglojęzycznych mediach o zasięgu międzynarodowym globalnym [patrz publikacje]
  Uwaga: na 98 publikacji, 76 publikacje
  [5]-[11],[14],[15],[18],[23],[25],[26],[31]-[34],[39]-[44],[46] - [98]

  to - TO publikacje z Matematyki - a w tym od kilkunastu lat prace z pogranicza z informatyką teoretyczną [t.j. dotyczy, obejmuje powyższe m.inn. dynamiczne bazy danych, analizę kombinatoryczną, współczesny rachunek różnicowy w - posiadającym kombinatoryczne interpretacje - sformułowaniu operatorowym na algebrze szeregów formalnych (funkcji tworzących nieprzebranej liczby odmian)].
 10. Obecna tematyka badań: Szczególne struktury kombinatoryczne i oraz zastosowania algebr incydencji i rozszerzeń operatorowego rachunku umbralnego Roty
 11. Wypromowałem dwoje doktorów:

  1. Wybrane zastosowania algebr z gradacją 27/03/2002, autor rozprawy doktorskiej Wiesław Władysław Bajguz,
  2. Rozszerzenia rachunku operatorowego Mullina-Roty i pokrewne zastosowania analizy kombinatorycznej, 30/09/2008, autorka rozprawy doktorskiej Ewa Krot-Sieniawska
 12. 1.10.2002, Uroczyste wręczenie dyplomu
  Doktorowi W.B. - promotor akk
  1.10.2002 - VERITAS ET LIBERTAS
  W.B. wypromowany uroczyście
  - w znakomitym towarzystwie
 13. Jestem współorganizatorem II UwB, współautorem programu II UwB. Byłem pierwszym dyrektorem Instytutu Informatyki UwB
 14. Jestem kierownikiem Katedry Matematyki Dyskretnej i Informatyki w
  Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki Użytkowej
 15. Jestem promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych

 16. No i tak ...
  ... tak ...
  nareszcie akk się postarzał, ale za to Andrzej ho, ho ...
  miałem zaszczyt z Tym-Tytanem-Twórcą (TTT) współpracować przy "dyplomówkach" bez liku.
  Boże Błogosław Jego i innych wszystkich ludzi dobrej woli.

 17. Jestem żonaty i jestem ojcem trzech dorosłych synów.
 18. Z pracy zawodowej.

  Niedaleko Przytorowej...
  ...na polanie
  ... ostatni rocznik kierunku Wychowanie Techniczne

  Przed laty... w podziemiach na Przytorowej...

  Zorganizowałem i byłem kierownikiem KKP:
  http://physics.uwb.edu.pl/if/z_edutec.htm
  Ale to już...


   przeszłość
  historia z kluczem
  ...a raczej z kluczykiem ...
  od gabloty....

  UFF !

  Potem ... http://ii.uwb.edu.pl współorganizowałem Instytut Informatyki i byłem jego pierwszym dyrektorem "gotującym zupę na gwoździu". Wystarczy. Uff ... Czas odpocząć w Bibliotecznym Niebie Przyjaźni z Rozumem
 19. Z życia osobistego:

  ...Świt...

  przecież nic nie powiedziałem

  nareszcie uśmiech
 20. Z pracy zawodowej ....

  A. K. Kwaśniewski w fotelu obrotowym p.t. "prestiż"

  Zainteresowania obecne to:
  (patrz: spis publikacji, seminaria, preprinty)
  kombinatoryka, rekurenje wyższych rzędów,
  zastosowania i rozszerzenia skończonego rachunku Roty
  (tzw. rachunek umbralny)

  Opublikowałem kilkadziesiąt prac i kilka książek.
   

  KONFERENCJE

  Uczestniczyłem w wielu konferencjach.

  Byłem współinicjatorem i autorem I wersji

  Informatora Wydziałowego (brak)

  Byłem współorganizatorem
  Regionalnego Konkursu Informatycznego

  Jestem autorem informatorów na rok  2000 i 2001 dla kandydatów na studia na kierunku Informatyka UwB

 21. Obecnie cechuje mnie (między innymi na sprawy tzw. postępu w nauce) nieco bardziej chyba zrównoważony punkt widzenia.


  punkt widzenia ....

 22. Tym bardziej z tej odległości cieszyłem się zrazu, że biblioteka zakładowa (od lat nieistniejącego już ZFM) powstała z części zasobów śp. Eugeniusza Kohane będzie upamiętniała tę wspanniałą postać tętniąc życiem.

  No cóż, i szlachetnie siwawy Profesor ze zjęcia podziękował za współpracę z (...) z UwB... a od 2004r. ? ... Sprawca ofiarodawstwa dobijał się u władz UwB decyzji o skatalogowaniu Księgozbioru. I nic to, że na pismie Dziekana Wydziału Fizyki UwB do Radcy Prawnej UwB z dnia 17 października 2007-10-17, w odręcznej adnotacji Radcy Prawnej– kilka miesięcy później - czytamy: "należy podpisać decyzję o skatalogowaniu i szerokim udostępnieniu".

  I nic to, że wydelegowana do sprawy Pani Prorektor w dokumencie (mam kopię) o znaczeniu prawnym z dn. 17-06-2009r. zapewniała- cytuję: "Ten księgozbiór posiada spis gdzie kopia tego spisu znajduje się w Bibliotece Instytutu Matematyki UwB w Białymstoku. Jednakże zobowiązałam Pana(...) do formalnego skatalogowania tego księgozbioru do końca bieżącego roku", dalej stwierdzając "Nie wiem czy są osoby odpowiedzialne imiennie za ten księgozbiór, ..."

  Za to po drugim piśmie - teraz z powiadomieniem instytucji kontrolnej zewnętrznej- otrzymałem w końcu od w/w Pani Prorektor 6 grudnia 2010 roku odpowiedź-zapowiedź tego, że "Księgozbiór Eugeniusza Kohane" bezpiecznie istnieje wyodrębniony jako nieskrywana całość cytuję: " 1) księgozbiór jest w trakcie wprowadzania do nowego elektronicznego systemu katalogowania "Aleph" o zasięgu krajowym, 2) została wyznaczona imiennie osoba odpowiedzialna za "Księgozbiór Eugeniusza Kohane". Księgozbiór jest dostępny na zasadach bibliotecznych poprzez Bibliotekę Wydziału Matematyki i lnformatyki." koniec cytatu.

  Czy dziś można to sprawdzić? Chociażby w/g Katalogu Biblioteki Instytutu Matematyki ? - Dziś 25 lipca 2011 r. książki z księgozbioru w dalszym ciągu znajdują się w pokoju Pana (...) a z systemu katalogowego nie dowiesz się czy wogóle istnieje księgozbiór książek opieczętowanych przeze mnie pieczątką pieczątką o treści:

  "DAR"
  KSIĘGOZBIÓR
  Eugeniusza Kohane
  (1931-1992)

  Czy można zatem stwierdzić jakie wolumeny z pokoju Pana (...) opatrzone powyższą pieczątką zostały skatalogowane w katalogu bibliotecznym Systemu Aleph? Chociażby w/g już cytowanych słów Pani Prorektor: "Ten księgozbiór posiada spis gdzie kopia tego spisu znajduje się w Bibliotece Instytutu Matematyki UwB w Białymstoku."? Kopii tego spisu w IM UwB (czerwiec/lipiec 2011) mi nie udostępniono ani nie udzielono informacji czy kopia taka istnieje. Pani Koordynator odsyła mnie listem e-mailowym z Fri, Jul 1, 2011 at 8:04 AM do Pana (...).

  Kilka ocalałych z "rozpraszania" nie wiadomo ilu książek z pokoju Pana (...) z tą właśnie pieczątką można znaleźć w Bibliotece Wydziału Fizyki UwB.
 23. Z bliska - bywa - staram się czynić dobrze, choć nie powiem, żeby zawsze mi to wychodziło dobrze ... i na dobre. ... Ale i tak to co najważniejsze przemijając wciąż odnawia się w kolejnych pokoleniach
  - KKP
  ... przeminęło (?) ... powstał Instytut Informatyki napełniony gwarem. To szumi tam i zapełnia przyszłość Wielki Wyż Demograficzny wzbudzony przez stan "wyboru mniejszego zła"


 24. Podsumowanie - detonacja losu


  22 October 2002 ZMD jeszcze w całości (na Zjeździe PTM) - wkrótce "wendetta" i rozpirzenie ... (vide Podsumowanie - detonacja losu)


  brodę zapuszczam i nie odpuszczam (vide Podsumowanie - detonacja losu)

A.K.K. zachęca do odwiedzenia:

PANTEONu
Wybitne osobowości matematyki na przestrzeni tysiącleci
- około 1000 odniesień w porządku alfabetycznym
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html

MBM
       Zapraszam do wszechstronnego i nieograniczonego korzystania z pozycji

Małej Biblioteczki Matematycznej
Jej egzemplarze papierowe znajdziesz w bibliotekach przy Lipowej, Sosnowej, ...(?)

Życzę wiele pożytku z lektury - a jeśli masz uwagi, znalazła(e)ś bląd -
za-e-mailuj mi o tym . Czołem.

A.K.Kwaśniewski