Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Matematyka dyskretna

sezamie Combi – otwórz się!
niezbędnik z podstaw sine qua NON
Biblioteka Wirtualna Nauki
Wymóg z podstaw Logarytmy w zadaniach (MBM2)


The Hamiltonian Page Arte combinatoria
Combinatorics and Graphs Endofunctions graphs
POSETs GRAPHs PATRITIOs TREEs The Many Faces of Combinarorics
Literatura COMBI Links super SUPER link
elementary graph and relations` theory Links COMBI Appli
Cayley 1889 t_n = n^(n-2) vertebres Cayley 1889 - Joyal 1981
AKK bijekcje Zasada szufladkowa
Inclusion exclusion principle Nieporządki Rencontres Multisets*

Burnside Polya enumeration

Lemat Burnside`a * Burns_gr_Kwdr * Introduction to Polya Enumeration Theory * Ćw z repr grup i algebr
Burnside Lemma Lagrange theorem Fermat`s little theorem Euler theorem Cycle index Symmetry
William Burnside Representations d'un groupe fini

ćwiczenia elementarne

Dobinski Ćw_dobinski_na_dwa.doc
Co mają ze sobą wspólnego poniższe siedem zagadnień?
Ćwiczenie z łańcuchami Pary-owanie-etc Cykl-orders Dodatkowe Lucas recurrences
1__04.03.2004 2__10.03.2004 3__24.03.2004 4__25.03.2004
Kompozycje bez powtorzen Kompozycje liczby naturalnej (wykł. 7) Compositions and Binomials *
Tres compositions binomials * Bis compositions-binomials * Hybrid sets

C(n,k,a,b) and Composit distinct parts Knopfmacher et all Exers
Stirling Numbers basic links

Zadania Ewy Krot-Sieniawskiej

Liczby Stirlinga II rodz1.pdf Liczby StirlingaI rodz.pdf Liczby Bella.pdf

materiały do ćwiczeń

Graph compositions Catalan numbers Dyck words Pascal's Triangle and related triangles Rozmieszczanie Tw. Liouville`a
ćwiczenia by John Baez ćw_Bell_recurr Fib_ćw_fence B n = liczba partycji czyli ...
Leonardo da Vinci and Golden Ratio SILNIA ! Disorders Derangements & Generalizations Inversions *
Tabela Pitagorejska analizy kombinatorycznej Tablica Pitagorejska z opisem fib_spiral_INTRNT
http://www.wuwr.com.pl/szczeg.asp?num_id=767

trójkąty

Fibonaciego Pascala q-Gaussa Stirlinga I Stirlinga II
Pascal fractals New_triangles Fibonacci et Pascal Pascal_Fibonacci

kostki z RxRxRxR

4-cube rusztowanie 4plascub RxRxRxR Kostka
Literatura