Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Informatyka
Informatyka nie byle gdzie i nie byle jak lecz TAK
Arte combinatoria Z myśli Pascala Challenge - solve the problems here
Logika dla informatyków DISCOURS de la METHODE Grecja - źródło pojęć
Numerical methods are associated with the names of famous mathematicians
elementary graph and relations` theory Links