Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Uwaga! Wiele z materiałów Profesora zostało usuniętych z jego strony na serwerze UwB. Te dokumenty, których nie udało się odnaleźć, pokolorowane są na czerwono. Jeśli posiadasz brakujące, proszę wyślij na adres mdziemia@inf.ug.edu.pl.


Mathemagics


Mathemagics Library      Internet Mathematics Library      TutorialsTutorialsTutorials
Platonic Realm Interactive Mathematics Emcyclopedia
http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Courses/

Herman Weyl       (April 1939)

The modern evolution… has on the whole been marked by a trend of algebraization
...from an invited address before AMS in conjunction with the cetential celebration pf Duke University.

Informatyka

Elementy logiki i teorii mnogości

Algebra

Matematyka dyskretna

Analiza matematyczna

Elementy analizy kombinatorycznej

Bourbaki

Liczba e
O liber abaci
liczba
pi end e
Reals
- Diagram
Venna

SUPLEMENTA

Spis MBM

Memento

skrypty z matematyki, kryptografii etc.
What is Mathematics: Gödel's Theorem and Around
Math-forum-web resources
Famous Problems in the History of Mathematics - Isaac Reed (Math Forum)
The Bridges of Konigsberg