Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Mała Biblioteczka Matematyczna


MAŁA BIBLIOTEKA MATEMATYCZNA
MBM
założyciel – Andrzej Krzysztof Kwaśniewski
http://ii.uwb.edu.pl/akk/index.html
komercyjne wykorzystywanie – podlega ściganiu

nr zeszytu Tytuł Autorzy liczba stron
0 Kilka obrazków Funkcji i Pól Wektorowych A.K. Kwaśniewski 11
2 Logarytmy w zadaniach A. K. Kwaśniewski 9
3 Przykłady tematów rozmowy kwali-fikacyjnej do Kolegium Komputero-wego na rok akad. 1994/95 i 1995/96 A.K. Kwaśniewski
19
4 Struktury algebraiczne - pierwsze doświadczenia A. K. Kwaśniewski 19
5 Macierze i przekształcenia A. K. Kwaśniewski 17
6 Liczby zespolone i macierze A. K. Kwaśniewski 35
7 Liczby zespolone w zadaniach A. K. Kwaśniewski 21
8 O ciągach – poprzez przykłady A. K. Kwaśniewski 18
9 Ciągi w zadaniach A. K. Kwaśniewski 15
10 Wektory i wartości własne - w zadaniach A. K. Kwaśniewski 22
11 Dyskretne przekształcenie Fouriera Waldemar Rakowski 12
12 Całki jednokrotne funkcji zmiennej rzeczywistej A.K.Kwaśniewski 22
13 Całki krzywoliniowe, powierzchniowe i wielokrotne A.K.Kwaśniewski 16
14 Rozwiązania zadań z egzaminów wstępnych na Politechnikę Białos-tocką 1994/95 Jakub Kwaśniewski,
Z. Bartosiewicz, A.K.Kwaśniewski
18
15 Główne twierdzenia analizy wektorowej – Twierdzenie Greena A.K.Kwaśniewski 8
16 Główne twierdzenia analizy wektorowej – Twierdzenie Stokes’a & Gaussa A.K.Kwaśniewski 11
17 (BRAK) Główne twierdzenia analizy wektorowej –strumienie, linie pola, potencjały A.K.Kwaśniewski 15
18 Afiniczna klasyfikacja krzywych drugiego stopnia na płaszczyźnie A.K.Kwaśniewski 11
19 Pochodne funkcji jednej zmiennej
- pierwsze kroki
A.K.Kwaśniewski 18
20 Pochodne i funkcje pierwotne
- elementarz dla dorosłych
A.K.Kwaśniewski 12
21 Szybkie przekształcenie Fouriera Waldemar Rakowski 16
22 Zadania z egzaminów wstępnych na Politechnikę Białostocką Ewa Pawłuszewicz 24
23 Algorytmy i iteracje - pierwsze intuicje A.K.Kwaśniewski 52
24 Algorytmy i iteracje -w przykładach A.K.Kwaśniewski 87
25 Elementy algorytmiki w programowaniu A.K.Kwaśniewski 60
26 Wprowadzenie do arytmetyki komputerów Waldemar Rakowski 15
27 Szeregi w zadaniach A.K.Kwaśniewski 34
...
...????????????... ...????????????...
....
30 Uniwersalny program maszyny Turinga-Posta W.Bajguz, J.Bielawski (!)
31 Wracający do początku, cz.I Monika Iwanowicz 23
32 O złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów A.K. Kwaśniewski 17
33 Typy zmiennych, funkcje i procedury A.K.Kwaśniewski 48

Dotychczasowa łączna objętość serii MBM : stron: circa 600 akk + circa 100 Inni
Zeszyty MBM są dostępne internetowo oraz między innymi w bibliotekach przy:
ul. Sosnowej 64 , Kamiennej 17, Lipowej 41 - w Białymstoku

dr hab. A. K. Kwaśniewski