MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  
konsultacje: wtorek, 11.15-12.45, via Ms Teams (proszę o wcześniejszy kontakt)  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MATEMATYKA DYSKRETNA (L3DZ-P, semestr zimowy 2020/2021)
 

Ogólne uwagi

 • Odbędzie się kilka sprawdzianów (po zakończeniu każdego z działów) oraz jedno kolokwium poprawkowe na koniec semestru (z jednego wybranego przez Studenta sprawdzianu lub z całości, przy czym poprawa z całości jest tylko na ocenę DST).

 • Ocena na koniec semestru wyznaczona jest na podstawie średniej sumy punktów ze wszystkich sprawdzianów.

 • Zgodnie z Regulaminem Studiów UG, tekst ujednolicony z dn. 26.09.2019, roz. 4, par. 32, pkt. 1:

     51%-60,99%: DST
     61%-70,99%: DST+
     71%-80,99%: DB
     81%-90,99%: DB+
     91%-100%: BDB.

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa; dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności.

 • Wszelkie pytania można kierować na adres .

 • Linki do spotkań online (MS Teams)

  grupa 2: poniedziałek 11.15-13.oo
  grupa 3: poniedziałek 13.15-15.oo
  grupa 4: środa 13.15-15.oo

[C00] Materiały źródłowe/Literatura: MD.P.Z0.materialyzrodlowe.pdf

[C01] Arytmetyka: MD.P.Z1.arytmetyka.pdf (aktualizacja 15.X.2020)

[C02] Kombinatoryka: MD.P.Z2.kombinatoryka.pdf (aktualizacja 9.XI.2020)

[C03] Elementy rachunku prawdopodobieństwa

[C04] Indukcja, zależności rekurencyjne

[C05] Stosy, kolejki, drzewa

[C06] Elementy teorii grafów

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ALGORYTMY i STRUKTURY DANYCH (L3DZ-O, semestr zimowy 2020/2021)
 

Laboratorium (zaliczenie na ocenę)

 • Ocena z laboratorium wyznaczana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych ze sprawdzianów, implementacji zadań oraz aktywności na zajęciach (skala ocen zgodnie z Regulaminem Studiów UG, tekst ujednolicony z dn. 26.09.2019, roz. 4, par. 32, pkt. 1).

 • Około 33% końcowej oceny z laboratorium stanowi wynik z sześciu sprawdzianów (wybieranych jest pięć najlepszych, maks. 5*3=15 pkt. łącznie). A dokładnie, na zajęcia składa się siedem 2-tygodniowych cykli, z których każdy dotyczy nowego tematu (podstawy złożoności obliczeniowej, sortowanie przez kopcowanie, sortowanie szybkie, sortowanie przez zliczanie oraz sortowanie pozycyjne, listy dowiązaniowe, haszowanie, drzewa wyszukiwań binarnych): na pierwszych zajęciach cyklu omawiane są nowe zadania do implementacji oraz ewentualnie sprawdzane oddane już zadania, a na drugich zajęciach cyklu ma miejsce sprawdzian (zadanie teoretyczne) z nowego tematu (nie dotyczy tematu "listy dowiązaniowe") oraz sprawdzane są oddane już zadania.

 • Około 67% końcowej oceny z laboratorium stanowi suma punktów (maks. 5*5 + 6=31 pkt.) zdobytych za rozwiązanie/implementację sześciu zadań spośród możliwych siedmiu (eksperymentalna analiza złożoności czasowej, sortowanie przez kopcowanie, sortowanie szybkie, sortowanie przez zliczanie oraz sortowanie pozycyjne, listy dowiązaniowe, haszowanie, drzewa wyszukiwań binarnych). Implementacje należy przesłać w określonym terminie oraz omówić na zajęciach. Na ocenę implementacji ma również sposób prezentacji/omówienia rozwiązania. Termin oddawania zadań zazwyczaj mija wcześnie rano (godz. 3:59:59) w dniu, w którym zaczyna się kolejny cykl (patrz punkt wyżej); w przypadku wysłania zadania z opóźnieniem za każdy rozpoczęty tydzień: -1 pkt.

 • Wszelkie pytania można kierować na adres .

 • Link do spotkań online (MS Teams): wtorek 9.15-11.45 (grupa 2I 2)

[L01] 6.X.2020 (gr. 2I 2) /aktualizacja 13.X.2020/
 ## Eksperymentalna analiza złożoności czasowej: AiSD.2020.Z.L01.pdf oraz AiSD_01_1.c i AiSD_01_2.c

 • Sprawdzenie rozwiązania zadania AiSD.1.2, wraz z krótkim sprawdzianem z podstaw złożoności obliczeniowej, będzie miało miejsce na zajęciach L09.

[L02/L03] 13/20.X.2020 (gr. 2I 2)
 ## Eksperymentalna analiza złożoności czasowej (cont.)
 ## Sprawdzian /Podstawy złożoności czasowej/ przesunięty na inny termin
 ## Sortowanie przez kopcowanie: AiSD.2020.Z.L02.pdf.

 • Do implementacji należy wybrać tylko jedno z zadań AiSD.2.3 lub AiSD.2.4.

 • Rozwiązanie zadania należy wysłać do dn. 27.X.2020, godz. 3:59:59, na adres .

[L04] 27.X.2020
 ## Oddawanie implementacji /Sortowanie przez kopcowanie/.
 ## Sortowanie szybkie (Quicksort): AiSD.2020.Z.L03.pdf.

 • Do implementacji należy wybrać tylko jedno z zadań: AiSD.3.2-AiSD.3.5.

 • Rozwiązanie zadania należy wysłać do dn. 10.XI.2020, godz. 3:59:59, na adres .

[L05] 3.XI.2020
 ## Oddawanie implementacji.
 ## Sprawdzian /Sortowanie szybkie (Quicksort)/.

[L06] 10.XI.2020
 ## Oddawanie implementacji /Sortowanie szybkie/.
 ## Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) oraz sortowanie pozycyjne (Radix-sort): AiSD.2020.Z.L04.pdf.

 • Do implementacji należy wybrać tylko jedno z zadań: AiSD.4.4-AiSD.4.7.

 • Przydatne pliki do sortowania pozycyjnego: napisy10a.c, napisy10b.c oraz nazwiskaASCII.txt.

 • Rozwiązanie zadania należy wysłać do dn. 24.XI.2020, godz. 3:59:59, na adres .

[L07] 17.XI.2020
 ## Oddawanie implementacji.
 ## Sprawdzian /Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) oraz sortowanie pozycyjne (Radix-sort)/.

[L08] 24.XI.2020
 ## Oddawanie implementacji /Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) lub sortowanie pozycyjne (Radix-sort)/.
 ## Listy dowiązaniowe: AiSD.2020.Z.L05.pdf.

 • Do implementacji należy wybrać tylko jedno z zadań: AiSD.5.1 lub AiSD.5.2.

 • Rozwiązanie zadania należy wysłać do dn. 8.XII.2020, godz. 3:59:59, na adres .

[L09] 1.XII.2020
 ## Sprawdzian /Złożoność obliczeniowa/.
 ## Oddawanie implementacji.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::