Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

VIII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HISTORII MATEMATYKI

O Liber abaci – przeszłość i przyszłość

A. K. Kwaśniewski
 1. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
 2. Z kalendarium
 3. Wędrówka pojęcia "zero"
 4. Toscania_Pisa
 5. Calculi_abacus
 6. Leonardo Pisano detto Fibonacci
 7. Etapy w rozwoju informatyki
 8. Manual_published_in_1958
 9. Rabbits
 10. Fibonacci Tree
 11. Chillea ptarmica
 12. Fibonacci spiral
 13. Logarythmic spiral Golden Rectangle
 14. Fibonacci spiral Art
 15. Logarythmic spirl
 16. Golden Star
 17. Golden ratio_Parthenon
 18. The_Golden_Rectangle
 19. Leonardo_da_Vinci_and_Golden_Ratio
 20. Liouville_additive&geometric
 21. Diagram_Venna
 22. Reprezenatcyjne przykłady występowania ciągu Fibonacciego
 23. Fibonacci number representation system
 24. Fibonacci Triangle
 25. Dodatek
 26. Pascal Fibonacci Akk