Oto zasady pracy:Laboratoria 1 Kompilacja programów, prosta arytmetyka
Laboratoria 2 instrukcja warunkowa if, proste programy
Laboratoria 3 programy z pętlą while i for
Laboratoria 4 petla while + zagnieżdżanie
Laboratoria 5 petla for i tablice znaków i liczb
Laboratoria 6 duże tablice liczb
Laboratoria 7 tablice 2-wymiarowe
row-column order
Laboratoria 8 proste funkcje
Laboratoria 9 funkcje część II
Laboratoria 10 wskaźniki
Laboratoria 11 funkcje, rekurencja i statystyka
Laboratoria 12 zapis bitowy liczby
Laboratoria 13 praca z plikami , plik z danymi , dane posortowane
Laboratoria 14 struktury
Laboratoria 15 gra w życie
funkcja

zad 3 do lab o wskaźnikach
Uwaga poniżej zamieszczam wyniki ze sprawdzinu z funkcji:
wyniki sprawdzianu 3


Poniżej podaję linki do zadań autorstwa
prof Tomasza Dzido, przeznaczone do samodzielnej pracy
jako ćwiczenia przed sprawdzianami, szczególnie
dla osób, które mają problemy z zadaniami które
są na zajęciach


wyniki sprawdzianu nr 1
ostatnie zad z lab 6
pętle
tablice
funkcje

Wyniki sprawdzianu 2