Pojedyncze i podwójne pętle whileZad 1. Wypisywanie kolejnych liczb parzystych

Napisz program, który wczytuje liczbę naturalną k i wypisuje k liczb parzystych nieujemnych. Przykładowe działanie programu jest takie:

Podaj ilość liczb k: 5
Oto 5 kolejnych liczb parzystych:
2 4 6 8 10

Zad 2. Wypiswanie kolejnych liczb podzielnych przez n

Napisz program, który oprócz k wczytuje liczbę n i drukuje k kolejnych liczb podzielnych przez n, większych od 0. Przykładowe działanie programu jest takie:

Podaj ilość liczb k: 5
Podaj przez co mają być podzielne: 3
Oto pierwszych 5 liczb podzielnych przez 3:
3 6 9 12 15

Zad 3. Tabliczka mnożenia

Autorem zadania jest dr Stefan Sokołowski.
Napisz program wypisujący tabliczkę mnożeni dla liczb od 0 do 10. Możesz do tego użyć pętli for. Oto jej przykładowe użycie:

int i,n;
n=10;
for (i=0;i<n;i=i+1){
printf("%d",i);
}

/* ta pętla wypisuje 10 kolejnych liczb naturalnych */

Uwaga: 1) musisz użyć zagnieżdżonej pętli (jedna w drugiej). 2) Za wykonanie tabliczki mnożenia bez operacji mnożenia ale z operacją dodawania, jest dodatkowy punkt.

Zad 4. Potęgowanie

Napisz program, który wczytuje liczbę naturalną k większą od 0 oraz liczbę naturalną n większą od 1 i podnosi n do potęgi k, przy pomocy odpowiednich pętli (bez użycia biblioteki math.h). Oto przykład działania programu:

Podaj wykładnik k: 5
Podaj liczbę n: 3
3 do potęgi 5 wynosi 243

Zad 5. Suma potęg

Wykonaj zad 3 z laboratoriów 3 dr Stefana Sokołowskiego: suma potęg
Moja Wskazówka: do zadania z sumowania liczb dodaj kod z zadania 4 z tych laboratoriów