Zapis bitowy liczby

Dzisiaj zajmujemy się zapisem bitowym liczb

Proszę przerobić laboratoria nr 12
dr Sokołowskiego