Język C


Zasady oceniania: 30 procent oceny ostatecznej stanowią punkty z zajęć
30 procent punkty ze sprawdzianów (ok 4, raczej krótkie)
40 procent projekt oddany pod koniec semestru

Jeżeli jeszcze Państwo nie mają dostępu do książki Brain W. Kernighan and Dennis M. Ritchie
"Język Ansi C",
To proszę nadrobić zaległości

Laboratoria 1
Laboratoria 2
Laboratoria 3
Laboratoria 4
Laboratoria 5
Laboratoria 6
Laboratoria 7
Laboratoria 8
Laboratoria 9
Laboratoria 10
Laboratoria 11
Laboratoria 12

Uwaga: poniżej punktacja za projekt

punktacja