Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 6

Uwagi do zadań

Punktacja i Wskazówki do zadań

1) Proszę najpierw zmodyfikować program tak, aby wydrukował słowa
z listy w zwykłym porządku (1 pkt) [ za odwrócenie 2 pkt]
Uwaga0:W tym celu proszę zakomentować funkcję odwroc aby wyniki były poprawne
(dopóki nie napiszesz funkcji reszta wyniki funkcji odwroć są
nie do przewidzenia).

Uwaga1:Należy zacząć od funkcji dolacz a w niej
i)powołać pamięć do wskaźnika o nazwie pierwszy
ii)skopiować zawartość tablicy slow do pola slowo struktury wskazanej
przez pierwszy
iii)jeśli lis jest pusty, wskaźnik dalej w polu struktury wskazanej przez pierwszy
ustaw na NULL
iv)w przeciwnym wypadku wskaźnik dalej ma wskazywać na zmienną lis

Uwaga2: tak się powoływuje pamięć dla struktury o nazwie st,
gdy mamy dostęp do wskaźnika na strukturę o nazwie wsk:
struct st * wsk = (struct st *)malloc(sizeof(struct st));

Uwaga3: dostęp do pola struktury przez wskaźnik jest taki:
wsk->pole czyli za pomocą znku minus i ostrej nierówności "większe"
Jest to skrócony zapis (*wsk).pole

2) Proszę dodatkowo zaimplementować usuwanie listy z pamięci. (1 pkt)
Uwaga4: tak się zwalnia pamięć na którą wskazuje wskaźnik wsk: free(wsk);
proszę pamiętać, że aby usunąć listę trzeba zapamiętywać na co wskazuje
jej element żeby nie stracić do niego dostępu