Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 8

Punktacja i Wskazówki do zadań

Zad 1

W tym zadaniu chodzi o wykorzystanie zmiennych statycznych,
których wartość jest pamiętana pomiędzy wywołaniami funkcji

Zad 2

Punktacja: Za 2 funkcje 1 pkt

Dodatkowy punkt

kompilacja w zad 2 i 3 za pomocą Makefile (patrz przykład z wykładu)
- 1 pkt.

Zad 3

Moja wskazówka: zastosuj sortowanie przez wstawianie przy wpisywaniu
do tablicy i wykorzystaj to przy wyszukiwaniu aby nie przeszukiwać całej
tabliczy w poszukiwaniu pary słów
Obie zmiany punktowane za 1 pkt każda