Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 11

Mój komentarz


Proszę wykonać zadania w kolejności 2, 3, 1
gdyż w 1 bez odpowiedniego pomysłu można się "zakopać".

Wskazówka do zad2

W celu testowania: całka z funkcji x na przedziale [0,1] wynosi 1/2
zaś całka z funkcji x*x na przedziale [0,1] wynosi 1/3

Wskazówka do zad3

Całka z funkcji x*x + y*y po kwadracie [0,1]x[0,1] wynosi 2/3
zaś z funkcji x + 2*y też po kwadracie wynosi 3/2