Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 2

Uwagi ogólne

Uwagi do zad1:


Proszę wykorzystać fakt, że przesuwając bity w prawo o k, możemy za pomocą
operacji reszty z dzielenia przez 2 sprawdzić wartość k-tego bitu
Tak uzyskane bity możemy umieścić w tablicy aby odwrócić ich kolejność

Uwagi do zad2:


(szyfrowanie)
W pętli while wpisujemy znaki do 4-elementowej tablicy tab[4].
Kiedy są wczytane 4 znaki co sprawdzamy biorąc resztę z dzielenia licznika
pętli, przystępujemy do zamiany tej grupy na jedną liczbę o nazwie liczba.
Dokonujemy tego tak: zwiększamy wartość zmiennej liczba najpierw o
wielkość (po zrzutowaniu na int) pierwszego znaku, potem o wartość drugiego
przesuniętego lewo << o 8 potem zwiąkszamy o wartość trzeciego przesuniętego o 16
i wartość czwartego przesuniętego o 24 bity.

Zadanie dodatkowe:


Jeżeli skończyłeś zad2, napisz funkcję szyfrującą która wykonuje
xor (bitową różnicę symetryczną) z wartością która jest losowa, ustalona
na początku programu. W tym celu wykorzystaj funkcję rand() oraz srand.

Jedno z rozwiązań


szyfrowanie i deszyfrowanie