Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 3

Uwagi do zadań

Uwagi do zad1:


W wypisywaniu liczb proszę użyć opcji g, aby liczba zmieściła
się na kilku miejscach w "tabelce". Pamiętaj, że aby wypisać 12 liczb
po przecinku zmiennej float (double) trzeba między znakiem procent,
a znakiem f (lf) wstawiamy .12

Uwagi do zad2:


W tym zadaniu proszę wykonać następujące próby: