Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 8

Opis preprocesora

Jest tutaj
oraz opis po angielsku: about preprocessor

Zadanie 2.5

Zad A weź dowolny program i spraw aby część kodu
działała tylko gdy jest zdefiniowane puste makro DEBUG
(użyj komendy #ifdef)
Zad B za pomocą znaku ? zdefiniuj makro MAX(a,b) obliczające
max 2 liczb, bez użycia #if i#elif
Zad C z pomocą #if i #else napisz makro MAKS3(a,b,c), które
oblicza maksimum z 3 liczb
Zad D wywołaj błąd obliczenia dla makra SUM a + b
gdy zostanie wywołane przy mnożeniu, popraw to makro
Zad E Za pomocą funkcji sizeof napisz makro SIZE(tab) które
oblicza długość tablicy mając za argument tylko jej nazwę
Zadanie 4 jest do przemyślenia dla chętnych, jeśli się komuś uda,
otrzymają Państwo dodatkowe punkty

Punktacja i Wskazówki do zadań