Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 10

Mój komentarz


Wskazówka do zad1 i zad2:

Idea jest taka: jak mamy tablicę tab[N* M]
to dostęp do wirtualnego elementu (i,j)
jest przez tab[M*i + j] gdzie i przebiega od 0 do N-1
a j przebiega od 0 do M-1

Wskazówka do zad3


dla każdej pary hetmanów powtórz:
sprawdź czy zmieniając wymiary np. przez odejmowanie od
obu współrzędnych jednego hetmana (skos lewo góra) nie natrafisz
na współrzędne drugiego
to samo powtórz dla dodawania współrzędnych (skos prawo dół)
zwiększania jednej i zmniejszania drugiej i na odwrót
dodatkowo sprawdź czy nie ma drugiego hetmatna w tym
samym wierszu lub kolumnie