Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 5

Uwagi do zadań

Punktacja i Wskazówki do zad2

0) UWAGA!!!: ponieważ plik Pana Sokołowskiego z listą nazwisk
jest niedostępny, proszę używać innego pliku (poniżej)
oraz zmodyfikowanego programu który jest tutaj
program
lista danych
1) Moje pod-zadanie (za 1 pkt)
Proszę napisać funkcję wypisz typu void, bez argumentów,
która wypisuje wszystkie elementy tablicy spis.
1.5) szukanie po imionach i nazwiskach - za (1 pkt).
2) Sortowanie:
Jako najprostszy w zastosowaniu (choć najwolniejszy)
proponuję algorytm przez wstawianie (za 1 pkt)
jakikolwiek inny algorytm, za 2 pkt
2.5) Funkcje ze string.h:
strcmp
strcpy