Język C


Zasady oceniania: 30 procent oceny ostatecznej stanowią punkty z zajęć
30 procent punkty ze sprawdzianów (ok 4, raczej krótkie)
40 procent projekt oddany pod koniec semestru

Jeżeli jeszcze Państwo nie mają dostępu do książki Brain W. Kernighan and Dennis M. Ritchie
"Język Ansi C",
To proszę nadrobić zaległości

Na zajęciach będziemy przerabiać zadania dra Sokołowskiego które są tutaj:
lab 1 Pomocne linki do tych zajęć to:
tutorial basha oraz operatory w C

Uwagi do lab 1: zad 3: Najpierw proszę sprawdzić działanie programu
x =1; y = x++; oraz x=1; y = ++x;
Następnie proszę przetestować niepoprawny program
ze strony program z ramki i wyjaśnić jego działanie na podstawie tabeli priorytetów

Uwagi do lab1: zad 4. W pierwszym wystąpieniu zmiennej zmień wartość n na 5
Czy nadal rozumiesz działanie programu?

Uwagi do lab 1: zad 5: przed pętlą wyzeruj tablicę, a w pętli while dodaj
printf który wypisuje i. Czy coś się zmieniło ? wyjaśnij dlaczego.