Język C


Dzisiaj zajmujemy się zdaniami które są tutaj: lab 4

Uwagi do zadań

Uwagi do zad1:


Tutaj znajduje się link do definicji działań na liczbach zespolonych
Dla z1 = 1 - 3i oraz z2 = -2 + 4i wyniki powinny być takie:
z1 + z2 = -1 +i
z1 - z2 = 3 - 7i
z1 * z2 = 10 + 10 i
|z1+z2| = sqrt(2)

Dodatkowo (za dodatkowy 1pkt) proszę napisać funkcję dzielącą 2 liczby zespolone
dla powyższego przykładu wynik:
z1/z2 = -7/10 + i/10

Uwagi do zad2


stała M_PI jest wartością liczby pi zdefiniowaną w math.h
Napisz funkcję która zwraca strukturę zespol, o argumencie r typu double
która oblicza cos(r) + i sin(r), następnie dodaj (na sposób zespolony) liczbę 1
I sprawdź czy wychodzi zero

Moje zadanie: Zad 3

Zdefiniuj typ osoba który będzie strukturą o nazwie str_os
o polach imie, nazwisko będącymi tablicami znaków o długości 20
oraz polach wiek (liczba całkowita short int) wzrost (tak samo)
oraz kolor_oczu o typie znakowym i wartościach będących literami
'z','b','n','s'.
Następnie zdefiniuj tablicę lista_osob długości 4 o elementach
typu osoba. Wypełnij pola tych 4ech struktur jakimiś danymi
W pętli przeglądając tablicę wypisz danych osób o wieku większym od
18 i koloru różnym od 'b'.
Uwaga: aby wpisać imię "Ala" do i-tego elementu tablicy (będącego strukturą str_os)
załącz plik nagłówkowy string.h oraz wykonaj operację:
strcpy(lista_osob[i].imie,"Ala"); czyli trzeba
użyć funkcji strcpy z biblioteki string.h