Wydarzenia
Konkurs na stanowisko adiunkta
Wyniki I Zawodów Informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego, które odbyły się 4 grudnia 2016. Gratulujemy uczestnikom.
Dnia 12 października Uniwersytet Gdański podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z przyjemnością informujemy o korzystnym dla nas rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu dot. programu Fundusze Europejskie Program Regionalny.
Dzięki temu złożony przez UG projekt pt. "Rozbudowa budynku MFI UG na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym" otrzymał 85% dofinansowanie.
 
Plan zajęć
2016-09-27

Nowy plan zajęć dostępny jest pod adresem: https://inf.ug.edu.pl/plan

Dostępność sal można sprawdzić pod adresem https://inf.ug.edu.pl/mrbs