Wydarzenia
Egzaminy dypomowe licencjackie - studia stacjonarneterminy:
Informatyka (profil ogólnoakademicki) - 04.07.2023 (wtorek) -  godz. 10:00-11:30
Informatyka (profil praktyczny) -  05.07.2023 (środa) - godz. 10:00-11:30
DZIEKAN Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza KONKURS
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.


informacje
Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów 2023