Dyrekcja
0000-00-00 00:00:00

p.o. Dyrektora Instytutu
  dr Adam Kostulak
  pok. 4.18, tel. 3532



Zastępca Dyrektora d/s dydaktycznych
  dr Adam Kostulak
  pok. 4.18, tel. 3532



Zastępca Dyrektora d/s rozwoju i promocji
  dr Jakub Neumann
  pok. 4.20, tel. 3534