Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej
2010-10-14 00:00:00

Kierownik:

  dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG
 

Pracownicy:

dr hab. prof. UGTomasz Dzidop. 4.16tel. 3530  konsultacje: 
czwartki, godzina 13:00, Ms Teams, szczegóły na stronie https://inf.ug.edu.pl/~tdz/ 
dr hab. prof. UGPaweł Żylińskip. 4.27tel. 3539  konsultacje: 
wtorek, 11:15-12:45, on-line (MS Teams)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAyNTI0NzUtYTJhMS00NzU5LWExZWMtZjg3NTI1YWQ4YWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ff741990-2fb4-4bcf-bfb1-df1f24b4ab30%22%7d 
drHanna Furmańczykp. 4.11tel. 3527  konsultacje: 
środa 9:30-10:15 spotkanie on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2M2ExYzAtYWE0MS00MTM0LTg1NTktNjg4NGJmNjMwNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2288387142-bf54-47a7-b306-b0857247d54a%22%7d 
drAdam Kostulakp. 4.18tel. 3532  konsultacje: 
wtorek 14:30-15:30 konsultacje on-line na MS Teams proszę o mail, czwartek 11:00-12:00-dyżur dyrektorski 
drPaweł Pączkowskip. 4.24tel. 3536  konsultacje: 
środa, godz. 10:30-12 na MS Teams. > Bezpośrednia wideo-rozmowa lub udział w spotkaniu: > https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhZGFhOGUtNGE2Zi00N2U2LTg2NGMtMDU5ODM4MDRjMGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22de82109f-1277-4c9e-a88c-3480ee4b3712%22%7d > 
dr inż.Monika Rosickap. 4.09tel. 3525  konsultacje: 
środy w godz.12-14 odbywają się w formie spotkania MSTeams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY5MDdiN2MtYzAyOC00MTJkLWFlMTctY2ZmNGQzZjdmZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%226e8fee4c-b687-448d-9a57-96ba642f0c5a%22%7d  M. Rosicka 
mgrŁukasz Mielewczykp. 4.08tel. 3524  konsultacje: 
Czwartek: 17:00-19:00 na MS Teams 
mgrMateusz Miotkp. 4.10tel. 3526  konsultacje: 
Czat MSTeams/Email/Spotkanie MSTeams (po wcześniejszym uzgodnieniu) 
mgrMichał Zakrzewskip. 4.08tel. 3524  konsultacje: 
Środa godzina 17-19 Na platformie MS Teams 
mgrRadosław Ziemannp. 4.25tel. 3537  konsultacje: 
czwartek, 12:00-13:30, mailowo, w razie konieczności MSTeams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMwOTYxZjAtNzhlMi00NDVlLWE4MmEtNmIxN2NiNWM5MmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d8275e92-9659-4aa6-81be-b3f8c010a986%22%7d 


TEMATYKA BADAWCZA

 • Teoria grafów i jej zastosowania
 • Ekstremalna teoria grafów
 • Kombinatoryka
 • Algorytmy i struktury danych
 • Złożoność obliczeniowa
 • Optymalizacja dyskretna (szeregowanie zadań)
 • Geometria dyskretna i obliczeniowa
 • Teoria współbieżności
 • Sieci stochastyczne i ich niezawodność
 

SEMINARIUM ZAKŁADOWE

 • Czwartek, godz. 14.15, sala 21.A (budynek MFiI, stare skrzydło) lub 4.14 (budynek MFiI, nowe skrzydło)
 • Kontakt w sprawie seminarium: dr Hanna Furmańczyk (Hanna.Furmanczyk@inf.ug.edu.pl)
 • Najbliższe referaty:
 
28.I.2021
online
   MS Teams   
Michał Zakrzewski (UG)
Kolorowanie grafów planarnych
dd.II.2021
online
   MS Teams   
TBA
TBA
   

PRACE PRZYJĘTE do druku

 • H. Furmańczyk, V. Kowsalya, J. Vernold Vivin: On star coloring of splitting graphs. Ars Combinatoria.
 • H. Furmańczyk, M. Kubale: Equitable colorings of l-corona products of cubic graphs. Ars Combinatoria.
 • H. Furmańczyk, R. Zuazua: Equitable total coloring of corona of cubic graphs. Discussiones Mathematicae Graph Theory.
 • M. Miotk, P. Żyliński: Spanning trees with disjoint dominating and 2-dominating sets. Discussiones Mathematicae Graph Theory. [https://doi.org/10.7151/dmgt.2258].
 • B.J. Nilsson, P. Żyliński: How to keep an eye on small things. International Journal of Computational Geometry & Applications.
 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2021

 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2020

 • M. Dettlaff, M. Lemańska, J. Topp, R. Ziemann, P. Żyliński: Certified domination. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 17(1), 86-97 (2020) [https://doi.org/10.1016/j.akcej.2018.09.004]
 • E. Drgas-Burchardt, H. Furmańczyk, E. Sidorowicz: Equitable d-degenerate choosability. Proceedings of the 31st International Workshop on Combinatorial Algorithms, Lecture Notes in Computer Science 12126, 251-263 (2020) [https://doi.org/10.1007/978-3-030-48966-3_19]
 • E. Drgas-Burchardt, H. Furmańczyk, E. Sidorowicz: Equitable improper choosability of graphs. Theoretical Computer Science 844, 34-45 (2020) [https://doi.org/10.1016/j.tcs.2020.08.001].
 • J.Dybizbański, T. Dzido, R. Zakrzewska: On-line Ramsey numbers for paths and short cycles, Discrete Applied Mathematics 282, 265-270 (2020) [https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.03.004]
 • M. Lemańska, P. Żyliński: Reconfiguring minimum dominating sets in trees. Journal of Graph Algorithms and Applications 24(1), 47-61 (2020) [https://doi.org/10.7155/jgaa.00517]
 • A. Lingas, M. Miotk, J. Topp, P. Żyliński: Graphs with equal domination and covering numbers. Journal of Combinatorial Optimization 39, 55-71 (2020) [https://doi.org/10.1007/s10878-019-00454-6]
 • M. Miotk, J. Topp, P. Żyliński: Disjoint dominating and 2-dominating sets in graphs. Discrete Optimization 35, Article 100553 (2020) [https://doi.org/10.1016/j.disopt.2019.100553]
 • B.J. Nilsson, D. Orden, L. Palios, C. Seara, P. Żyliński: Shortest watchman tours in simple polygons under rotated monotone visibility. Proceedings of the 26th International Computing and Combinatorics Conference, Lecture Notes in Computer Science 12273, 311-323 (2020) [https://doi.org/10.1007/978-3-030-58150-3_25]
 • R. Ziemann, P. Żyliński: Vertex-edge domination in cubic graphs. Discrete Mathematics 343(11), Article 112075 (2020) [https://doi.org/10.1016/j.disc.2020.112075]
 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2019

 • E.C. Akrida, J. Czyzowicz, L. Gąsieniec, Ł. Kuszner, P. G. Spirakis: Temporal flows in temporal networks. Journal of Computer and System Sciences 103, 46-60 (2019) [https://doi.org/10.1016/j.jcss.2019.02.003]
 • J. Cyman, M.A. Henning, J. Topp: On accurate domination in graphs. Discussiones Mathematicae Graph Theory 39, 615-627 (2019) [https://doi.org/10.7151/dmgt.2182]
 • D. Dereniowski, Ł. Kuszner, R. Ostrowski: Searching by heterogeneous agents. CIAC'19, Lecture Notes in Computer Science 11485, 199-211 (2019) [https://doi.org/10.1007/978-3-030-17402-6_17]
 • D. Dereniowski, A. Lingas, M. Persson, D. Urbańska, P. Żyliński: Clearing directed subgraphs by mobile agents (Variations on covering with paths). Special Issue of FCT'17, Journal of Computer and System Sciences 102, 57-68 (2019) [https://doi.org/10.1016/j.jcss.2018.11.002]
 • M. Dettlaff, M. Lemańska, M. Miotk, J. Topp, R. Ziemann, P. Żyliński: Graphs with equal domination and certified domination numbers. Opuscula Mathematica 39(6), 815-827 (2019) [https://doi.org/10.7494/OpMath.2019.39.6.815]
 • M. Dettlaff, J. Raczek, J. Topp: Domination subdivision and domination multisubdivision numbers of graphs. Discussiones Mathematicae Graph Theory 39(4), 829-839 (2019) [https://doi.org/10.7151/dmgt.2103]
 • L. Gąsieniec, E. Pacheco, A. Farrugia, Ł. Kuszner: Deterministic rendezvous with different maps. Journal of Computer and System Sciences 106, 49-59 (2019) [https://doi.org/10.1016/j.jcss.2019.06.001]
 • H. Furmańczyk, P. Obszarski: Equitable coloring of hypergraphs. Discrete Applied Mathematics 261, 186-192 (2019) [https://doi.org/10.1016/j.dam.2019.01.016]
 • M. Gibson, E. Krohn, B.J. Nilsson, M. Rayford, P. Żyliński: A note on guarding staircase polygons. Proceedings of the 31st Canadian Conference on Computational Geometry, 101-105 (2019) [https://sites.ualberta.ca/~cccg2019/cccg2019_proceedings.pdf]
 • F. Khoeini, T. Dzido: On some three color Ramsey numbers for paths, cycles, stripes and stars, Graphs and Combinatorics 35(2) (2019) 559-567 [https://doi.org/10.1007/s00373-019-02013-6]
 • A. Kostulak: Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-903-7 (2019)
 • M. Lemańska, E. Rivera-Campo, R. Ziemann, R. Zuazua, P. Żyliński: Convex dominating sets in maximal outerplanar graphs. Discrete Applied Mathematics 265, 142-157 (2019) [https://doi.org/10.1016/j.dam.2019.02.029]
 • A. Martínez-Moraian, D. Orden, L. Palios, C. Seara, P. Żyliński: Generalized kernels of polygons under rotation: area and perimeter. Proc. of the XVIII Spanish Meeting on Computational Geometry, 1-4 (2019) [https://imae.udg.edu/egc2019/doc/BookAbstractsEGC2019.pdf]
 • M. Miotk, J. Topp, P. Żyliński: Bipartization of Graphs. Graphs and Combinatorics 35(5), 1169-1177 (2019). [https://doi.org/10.1007/s00373-019-02068-5]
 • B.J. Nilsson, P. Żyliński: The Lighthouse Problem – Navigating by lighthouses in geometric domains. Proceedings of the 31st Canadian Conference on Computational Geometry, 71-77 (2019) [someerrorCCCG2019.pdf].

  Note from the Authors. Unfortunately, at the time of presentation of these results, the authors encountered a counterexample to Lemma 4, thus invalidating the results claimed up to and including Theorem 7.

 • P. Żyliński: Vertex-edge domination in graphs. Aequationes Mathematicae 93(4), 735-742 (2019) [https://doi.org/10.1007/s00010-018-0609-9]
 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2018

 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2017

 • D. Dereniowski, A. Lingas, M. Persson, D. Urbańska, P. Żyliński: The Snow Team Problem (Clearing Directed Subgraphs by Mobile Agents) /Extended abstract/. FCT'17, Lecture Notes in Computer Science 10472, 190-203 (2017) [https://doi.org/10.1007/978-3-662-55751-8_16]
 • H. Furmańczyk, M. Kubale, V. V. Mkrtchyan: Equitable coloring of corona multiproducts of graphs. Discussiones Mathematicae Graph Theory 37(4), 1079-1094 (2017) [https://doi.org/10.7151/dmgt.1992]
 • H. Furmańczyk, M. Kubale: Scheduling of unit-length jobs with bipartite incompatibility graphs on four uniform machines. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 65(1), 29-34 (2017) [https://doi.org/10.1515/bpasts-2017-0004]
 • M. Krzywkowski, J. Topp: On interval and indifference graphs, Mathematical Reports 19, 1-5 (2017) [https://imar.ro/journals/Mathematical_Reports/php/2017/Mrc17_1.php]
 • M. Lemańska, R. Zuazua, P. Żyliński: Total dominating sets in maximal outerplanar graphs. Graphs and Combinatorics 33(4), 991-998 (2017) [https://doi.org/10.1007/s00373-017-1802-7]
 • K. Myslitski, J. Rak, Ł. Kuszner: Towards fast calculation of communication paths for resilient routing. Networks 70(4) /Special Issue on Design of Resilient Communication Networks/, 308-326 (2017) [http://doi.org/10.1002/net.21789]
 • M. Pawłowska, R. Filipów, G. Krzykowski, A. Stanisławska-Sachadyn, L. Morzuch, J. Kulczycka, A. Balcerska, J. Limon: Coincidence of PTPN22 c.1858CC and FCRL3 -169CC genotypes as a biomarker of preserved residual β-cell function in children with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 18(8), 696-705 (2017) [https://doi.org/10.1111/pedi.12429]
 

SPIS PUBLIKACJI w roku 2016