Wydarzenia
Egzaminy dypomowe licencjackie

terminy

- studia stacjonarne:
Informatyka (profil ogólnoakademicki) - 09.07.2024 (wtorek)
Informatyka (profil praktyczny) -  09.07.2024 (wtorek)

Egzamin składa się z 3 pytań z zakresu treści przedmiotów realizowanych w toku studiów  i odbywa się w formie pisemnej.
Lista zagadnień na egzamin (studia stacjonarne):
Informatyka (profil ogólnoakademicki)
Informatyka (profil praktyczny)

Egzaminy dyplomowe magisterskie

odbędą się 03.07.2024 oraz 10.07.2024
terminy będą podane indywidualnie

Gdańsk Conference on Graph Theory 

with panel lessons of summer school, June 16-21, Gdańsk, Poland