Zakład Języków Formalnych
2007-06-01 00:00:00

Kierownik:

  prof. dr hab. Andrzej Szepietowski

Pracownicy:

prof. dr hab.Andrzej Szepietowskip.113tel. 2117 
drTomasz Borzyszkowskip.115tel. 2483 
drAndrzej Borzyszkowskip.225tel. 2153 
drWłodzimierz Bzylp.121tel. 2151 
drMikołaj Czechlewskip.58tel. 2287 
drJanusz Dybizbańskip.214tel. 2164 
drMaciej Dziemiańczukp.214tel. 2164 
drKarol Horodeckip.58tel. 2287 
dr inż.Jerzy Skurczyńskip.115tel. 2483 
mgr inż.Anna Nencap.214tel. 2164 


Tematyka badawcza:
Szeroko pojęta informatyka teoretyczna i matematyczne podstawy informatyki,

W szczególności:

  1. Teoria automatów, lingwistyka matematyczna
  2. Pamięciowa złożoność obliczeniowa
  3. Teoria grafów: kolorowanie, pokrywanie, dominowanie, zbiory niezależne
  4. Algorytmy kombinatoryczne
  5. Kwantowa kryptografia
  6. Matematyczne podstawy współbieżności, Programowanie rozproszone i współbieżne
  7. Algorytmy ewolucyjne, Gene Expression Programming (GEP), zastosowania do rozwiązywania problemu klasyfikacji pochodzących z wielu klas
  8. Projektowanie, organizacja i pielęgnowanie bibliotek matematycznych
  9. Modele sieci połączeń i ich odporność na uszkodzenia

Seminarium odbywa się w środy o godzinie 12:15 w sali 122.
Kontakt w sprawie otrzymywania informacji o kolejnych seminariach.

 

Godzina i miejsce: środa, godz. 12:15, sala 122 (budynek MFI).