Zakład Języków Formalnych
2007-06-01 00:00:00

Kierownik:

  prof. dr hab. Andrzej Szepietowski

Pracownicy:

dr hab. prof.UGKarol Horodeckip. 4.05tel. 3521  konsultacje: 
wtorek 9:00-10:00 
prof. dr hab.Andrzej Szepietowskip. 4.04tel. 3520  konsultacje: 
czwartek 15:45-16:15, piątek 17:45-18:15 
dr hab. prof. UGViktoriia Onyshchenkop. 4.19tel. 3533 
drAndrzej Borzyszkowskip. 4.18tel. 3532  konsultacje: 
poniedziałki 13:30-14:15, wtorki 11:30-12:15, kontakt poprzez spotkanie w Teams umówione przedtem emailem 
drTomasz Borzyszkowskip. 4.25tel. 3537  konsultacje: 
czwartek godz. 9:00 na platformie MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNkMzY2ZmUtNTdkMi00NWFhLWI5YTUtYTFjNmIwMWE5NTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22052eedb4-b989-4912-984e-1ce4efe4f580%22%7d 
drEkaterina Cichoszp. 4.19tel. 3533 
drMikołaj Czechlewskip. 4.05tel. 3521  konsultacje: 
poniedziałki od 10:00 do 11:30* na MS Teams. 
drJanusz Dybizbańskip. 4.23tel. 3535  konsultacje: 
środa, 11:00-12:00 w MSTeams. 
drMaciej Dziemiańczukp. 4.23tel. 3535  konsultacje: 
czwartek 12:00-14:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQxN2Y5YjMtM2I4Yi00NDc2LWE3YzQtYjk3ODQ2MmMwNTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e1cd5c7f-437f-4010-8e34-d5b6e4446a14%22%7d 
dr inż.Anna Nencap. 4.23tel. 3535  konsultacje: 
środa 9:15-10:00, czwartek 9:30-10:15 poprzez MS Teams 


Tematyka badawcza:
Szeroko pojęta informatyka teoretyczna i matematyczne podstawy informatyki,

W szczególności:

 1. Teoria automatów, lingwistyka matematyczna
 2. Pamięciowa złożoność obliczeniowa
 3. Teoria grafów: kolorowanie, pokrywanie, dominowanie, zbiory niezależne
 4. Algorytmy kombinatoryczne
 5. Kwantowa kryptografia
 6. Matematyczne podstawy współbieżności, Programowanie rozproszone i współbieżne
 7. Algorytmy ewolucyjne, Gene Expression Programming (GEP), zastosowania do rozwiązywania problemu klasyfikacji pochodzących z wielu klas
 8. Projektowanie, organizacja i pielęgnowanie bibliotek matematycznych
 9. Modele sieci połączeń i ich odporność na uszkodzenia

Seminarium odbywa się w środy o godzinie 12:15 w sali 122.
Kontakt w sprawie otrzymywania informacji o kolejnych seminariach.

 

Godzina i miejsce: środa, godz. 12:15, sala 122 (budynek MFI).