Studia stacjonarne z Informatyki
2012-06-03 00:00:00

Informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Informatyki prowadzi następujące studia stacjonarne na kierunku Informatyka:

Egzaminy dypomowe licencjackie

terminy

- studia stacjonarne:
Informatyka (profil ogólnoakademicki) - 09.07.2024 (wtorek) 11:00-12:00, sala A201
Informatyka (profil praktyczny) -  09.07.2024 (wtorek) 10:00-11:00, aula D 1.14

Egzamin składa się z 3 pytań z zakresu treści przedmiotów realizowanych w toku studiów  i odbywa się w formie pisemnej.
Lista zagadnień na egzamin (studia stacjonarne):
Informatyka (profil praktyczny)
Informatyka (profil ogólnoakademicki)

Egzaminy dyplomowe magisterskie

odbędą się 03.07.2024 oraz 10.07.2024
terminy będą podane indywidualnie