Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Semestr letni rok akademicki 2018/2019, studia I i II stopnia

luty 2019 23/24
marzec 2019 2/3 16/17 23/24
kwiecień 2019 6/7 13/14 27/28
maj 2019 11/12 25/26
czerwiec 2019 1/2
studiów niestacjonarnych to:
sobota   10:30--14:00
niedziela  8:30--13:30
II stopnia odbędą się w dniach 11-12 października br. a dla studentów drugiego roku dodatkowo od 10 października br.

Semestr zimowy rok akademicki 2018/2019, studia I i II stopnia

październik 2018 13/14 27/28
listopad 2018 3/4 17/18 24/25
grudzień 2018 8/9 15/16
styczeń 2019 12/13 19/20 26/27
luty 2019 (niektóre zajęcia) 3

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).