Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Na serwerze Sigma zainstalowana jest klasa xelatex-mgr umożliwiająca sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku informatyka w systemie XeLaTeX.

Nastąpił nowy podział na grupy zajęciowe (plus drobne modyfikacje wyboru fakultetów).
Proszę zapoznać sie z podziałem na grupy zajęciowe:

Semestr zimowy rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

październik 2017 14/15 21/22
listopad 2017 4/5 18/19 25/26
grudzień 2017 9/10 16/17
styczeń 2018 13/14 20/21 27/28


Plan zajęć (po kliknięciu na datę, będzie dostępny 10 dni przed zjazdem).
Proszę sprawdzać tuż przed zjazdem.

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).