Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Semestr zimowy rok akademicki 2020/2021, studia I i II stopnia

październik 2020 10/11 24/25
listopad 2020 7/8 14/15 28/29
grudzień 2020 5/6 19/20
styczeń 2021 9/10 16/17 23/24

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem obowiązującego regulaminu studiów.
Harmonogram egzaminów lipcowych znajduje się w pliku egzamin-lic-lista.
Terminarz egzaminów studia zaoczne semestr letni rok akademicki 2019/2020