Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Zajęcia dr hab. Christopha Schwarzwellera zamiast 29 kwietnia odbędą się 22 kwietnia wg planu:

  • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., sala 209
  • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., sala 25
  • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., sala 209

Zajęcia dr Hanny Furmańczyk zamiast 29 kwietnia odbędą się 27 kwietnia wg planu:

  • 18:00—19:30, Seminarium magisterskie, dr Hanna Furmańczyk, sala 52

Uwaga: Nowy podział na grupy audytoryjne
Podział na grupy laboratoryjne bez zmian.
Proszę zapoznać sie z nowym podziałem na grupy zajęciowe:
Podział lektoratów znajdą Państwo w swoim portalu studenta.

Semestr letni rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

luty 2018 24/25
marzec 2018 3/4 17/18 24/25
kwiecień 2018 7/8 14/15 zmiany 28/29
maj 2018 12/13 26/27
czerwiec 2018 9/10

Na serwerze Sigma zainstalowana jest klasa xelatex-mgr umożliwiająca sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku informatyka w systemie XeLaTeX.

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).