Plany zajęć studiów niestacjonarnych
odbędą się w terminach 4 lipca oraz 14 września 2018 r. Oba terminy są wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Egzamin 4 lipca odbędzie się o godz. 9:15 w auli 3 (studia stacjonarne) oraz auli 2 (studia niestacjonarne).

Semestr zimowy rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

październik 2017 14/15 21/22
listopad 2017 4/5 18/19 25/26
grudzień 2017 9/10 16/17
styczeń 2018 13/14 20/21 27/28


Plan zajęć (po kliknięciu na datę, będzie dostępny 10 dni przed zjazdem).
Proszę sprawdzać tuż przed zjazdem.

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).