Plany zajęć studiów niestacjonarnych
Egzamin z dr A.Borzyszkowskim z przedmiotu Bazy danych odbedzie sie w dniu 23 czerwca b.r.  s.210 w godz.10,00 - 16,00.
Jesli beda zgloszenia emailem to dr A.Borzyszkowski moze egzaminowac  rowniez 19 czerwca b.r. od godz.16,15 w sali nr 210.
odbędą się w terminach 4 lipca oraz 14 września 2018 r. Oba terminy są wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Egzamin 4 lipca odbędzie się o godz. 9:15 w auli 3 (studia stacjonarne) oraz auli 2 (studia niestacjonarne).
Uwaga: Nowy podział na grupy audytoryjne
Podział na grupy laboratoryjne bez zmian.
Proszę zapoznać sie z nowym podziałem na grupy zajęciowe:
Podział lektoratów znajdą Państwo w swoim portalu studenta.

Semestr letni rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

luty 2018 24/25
marzec 2018 3/4 17/18 24/25
kwiecień 2018 7/8 14/15 zmiany 28/29
maj 2018 12/13 19 26/27
czerwiec 2018 2 9/10

Semestr zimowy rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

październik 2017 14/15 21/22
listopad 2017 4/5 18/19 25/26
grudzień 2017 9/10 16/17
styczeń 2018 13/14 20/21 27/28


Plan zajęć (po kliknięciu na datę, będzie dostępny 10 dni przed zjazdem).
Proszę sprawdzać tuż przed zjazdem.

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).