Zakład Sztucznej Inteligencji
2007-10-05 00:00:00

Kierownik:

  dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller

Pracownicy:

dr hab. prof. UGMarcin Ciecholewskip. 4.28tel. 3540  konsultacje: 
środa 12:00-14:00 
dr hab. prof. UGJoanna Jędrzejowiczp. 4.11tel. 3527  konsultacje: 
piątek godz. 10-11 Ms Teams  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcyZDhlMjYtN2E5NS00MDdhLTljNzktMjZlZDhlMWViYTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c40775d0-3349-4fa3-9fc6-5baceebcf6d2%22%7d 
dr hab. prof. UGChristoph Schwarzwellerp. 4.06tel. 3522  konsultacje: 
poniedziałek, 09:00-09:45 oraz wtorek, 09:00-09:45 używając MSTeams. 
drPiotr Arłukowiczp. 4.26tel. 3538  konsultacje: 
Godz. 10-13 czwartek, po wcześniejszym umówieniu się mailowym. 
drJoanna Czarnowskap. 4.09tel. 3525  konsultacje: 
poniedziałek: 12-13 czwartek: 14-15 w MS Teams 
dr inż.Arkadiusz Mirakowskip. 4.07tel. 3523  konsultacje: 
on-line-kontakt mailowy: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl: poniedziałek-11:30-13:00. 
drJakub Neumannp. 4.20tel. 3534  konsultacje: 
czwartek 9:30-10:15 na MS Teams 
drWiesław Pawłowskip. 4.20tel. 3534  konsultacje: 
poniedziałki 11:00-11:45 oraz wtorki 13:00-13:45 z pomocą platformy /MS Teams/. 
mgrMichał Kassjańskip. 4.28tel. 3540  konsultacje: 
Online w aplikacji MS Teams. Środa, godz. 16:00-17:30 
mgrGrzegorz Madejskip. 4.07tel. 3523  konsultacje: 
środa 13:30-15:00 (na MS Teams)https: //teams.microsoft.com/l/team/19%3aebf9ed1a703a486d897113b8580e040e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c88356c3-7b3a-4219-8d55-e37e524dacf2&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 
mgrAdam Makiewiczp. 4.08tel. 3524  konsultacje: 
Poniedziałek 11-13 Wtorek 10-12 Ewentualnie Czwartek po 17 Microsoft  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77f9f4c6826b4f1d9c848b92189df699%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec6bdc5c-3a56-4de2-91a1-675b5b3ee5b9&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 
mgrAleksandra Tejszerskap. 4.25tel. 3538  konsultacje: 
w czwartki w godz. 14-15:30 poprzez MS Teams. 
mgrWojciech Łojkowskip. 4.26tel. 3538  konsultacje: 
wtorki od 11:00 do 13:00 przez platformę MS Teams. 


Tematyka badawcza:

 • Semantyczne przetwarzanie danych.
 • Ontologie, systemy agentowe i semantyczno agentowe,
 • Zgłębianie danych, obliczenia ewolucyjne,
 • Grafika komputerowa,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Inżynieria dokumentu.

  Seminarium Zakładu Sztucznej Inteligencji - czwartek godz. 12.15 sala 122 (poza czwartkami, w które jest Rada Wydziału)