Rekrutacja
2012-05-19 00:00:00

Limity przyjęć studentów na kierunek Informatyka rok akademicki 2017/18:

  • stacjonarne studia pierwszego stopnia (140 miejsc),
  • stacjonarne studia drugiego stopnia (65 miejsc),
  • niestacjonarne studia pierwszego stopnia (80 miejsc),
  • niestacjonarne studia drugiego stopnia (40 miejsc),
  • studia doktoranckie

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie http://rekrutacja.ug.edu.pl.