Pamięci Profesora Andrzeja Krzysztofa Kwaśniewskiego (1947-2011)

Profesor Andrzej Krzysztof Kwaśniewski (1947-2011)
Profesor AKK (2008)

Menu:

Mathemagics:

Archiwum Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej


Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej

piątek, godz. 10.00, sala 301
prowadzący
dr hab. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski

ARCHIWUM

data autor tytuł
14.03.2003 r.Ewa Borak Formuły Lagrange'a dla ciągów wielomianów stowarzyszonych z delta-funkcjonałem f

Abstrakt:
Formuły Lagrange'a to formuły, dzięki którym otrzymujemy ciąg wielomianów stowarzyszonych z zadanym delta-funkcjonałem. Przedstawione będą przykłady zastosowania tych wzorów.

28.02 i 7.03.2003 r.Ewa Borak Formuła rekurencyjna dla ciągów wielomianowych Sheffer'a

Abstrakt:
Formuła rekurencyjna dla ciągów wielomianowych Sheffer'a zostanie wyprowadzona przy pomocy rachunku umbralnego, a liczne przykłady rekurencji wskażą użyteczność metod, jakimi posługuje się rachunek umbralny.

3 i 10 .02.2003 r.Wiesław Bajguz Zbiory hybrydowe w kombinatoryce

Abstrakt:
Pojęcie zbioru hybrydowego uogólnia funkcje symetryczne ciekawe związki między elementarnymi i zupełnymi funkcjami symetrycznymi. Język funkcji symetrycznych pozwala na naturalne rozszerzenie pojęcia współczynników binomialnych i gassowskich oraz liczb Stirlinga pierwszego i drugiego rodzaju na liczby ujemne.
Bibliografia
[1] D. Loeb, E. Damiani, O. D'Antona: Getting Results with Negative Thinking, Actes de l'Atelier de Combinatoire Franco-Quebecois, Bordeaux, May 6-7, 1991, editors: Labelle and Penaud, Publications du LACIM, Montreal, 1992, 191-214.
[2] D. Loeb: A Generalization of the Binomial Coefficients, SIAM Journal of Discrete Math.,105 (1992) 90-106.
[3] D. Loeb: Sets with A Negative Number of Elements, Advances in Mathematics, 75 (1989), 1-118

13.01.2003 r.Ewa Krot Z prac T. Kreida [1,2] - małe studium porównawcze
Celem głównym było:
  • umbralno-kombinatoryczne wyprowadzenie wzoru (str. 342 w [1] ) na d(n,k) - liczbę nieporządków o k cyklach
  • takiejż natury wyprowadzenia wzorów na liczby Stirlinga (str.240 w [1] )
  • porównanie wstępne prac T. Kreida z pracą Markowskiego i pracami Viskova
Literatura:
[1] Kreid T. Combinatorial sequences of polynomials, Comment. Math.Prace Math., vol. 29, 1990, pp.233-242
[2] Kreid T. Combinatorial operators, Comment.Math.Prace Math., vol. 29, 1990, pp.243-249
9 i 16 .12.02 r.Ewa Krot Odczytanie kombinatorycznej istoty dwumienności w języku: "Cards, Decks and Hands "
25.11.02 r.Krzysztof Retel Odczytanie kombinatorycznej istoty dwumienności w języku: "Cards, Decks and Hands "
Abstrakt::
28.10.02 r.Ewa Borak Kategorie i funktory
Abstrakt::
Przypomniane będą podstawowe wiadomości z teorii kategorii i funktorów, niezbędne do kontynuowania referatu pt. "Ciągi funkcji symetrycznych typu dwumiennego"
14, 21.10.02 r. oraz 4.11.2002 rEwa Borak, Ewa Krot Ciągi funkcji symetrycznych typu dwumiennego (cz. II, III i IV)
Cel główny to uzasadnienie tezy:
If one allows pseudo-species then every sequence of polynomials of binomial type enumerates the sise of family of functions from S to X family enriched with a certain type of structure on each fiber. cytat z [1]
[1] D. E. Loeb "Sequences of Symmetric Functions of Binomial Type" Stud. Appl. Math. 83 1-30 (1990)
7.10.02 r.Wiesław Bajguz Reluctant functions, Abel polynomials and Cayley`s number of trees formula część II
With finite operator calculus method of binomial enumeration [1] the combinatorial problem of connection constants tn,k is solved and the number An(x) of reluctant functions is given in explicit form.
[1] G.-C.Rota and R. Mullin On the Foundations of Combinatorial Theory, III . Theory of Binomial Enumeration in "Graph Theory and Its Applications" pp.167- 213 (B. Harris , Ed.) Academic Press , NY, 1970
[2] notatki do wykładu akk.
30.09.02 r.A.K. Kwaśniewski Reluctant functions, Abel polynomials and Cayley`s number of trees formula
With finite operator calculus method of binomial enumeration [1] the combinatorial problem of connection constants tn,k is solved and the number An(x) of reluctant functions is given in explicit form.
[1] G.-C.Rota and R. Mullin "On the Foundations of Combinatorial Theory, III . Theory of Binomial Enumeration" in "Graph Theory and Its Applications" pp.167-213 (B. Harris , Ed.) Academic Press, NY, 1970.
17.06.02 r.Ewa Grądzka, Ewa Krot Ciągi funkcji symetrycznych typu dwumiennego
Cel główny to uzasadnienie tezy:
If one allows pseudo-species then every sequence of polynomials of binomial type enumerates the sise of family of functions from S to X family enriched with a certain type of structure on each fiber.