Terminarz egzaminów studia zaoczne semestr letni rok akademicki 2019-2020
2020-06-16 11:23:00
 
   Instytut Informatyki                 
                                                          Terminarz Egzaminów
                                    W  sesji egzaminacyjnej semestr  l e t n i  w roku
                                                             akademickim. 2019/2020
                                                                Studia  z a o c z n e
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algebra liniowa
 Dr P.Karwasz
28.VI. godz.10,00-16,00
Teams UG
06-09-2020 r. godz.12,00
2 Zaawansowane języki skryptowe
  Dr T.Borzyszkowski
21.VI. godz.14,00-16,00 Teams UG 13-09-2020 r. godz.15,00-16,30
3 Bazy danych
Dr A.Borzyszkowski
27.VI. godz.10:00-16:00  Teams kanał wykładowy
WMFI-INF-L3ZAO-MFI-L3Z-Bazy-w       kod:   u1yrhsl
 
05-09-2020 r.
godz.10.00  Teams
       II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Sieci komputerowe
 Dr inż.Jerzy Skurczyński
 28.VI.godz.13,00-14,00 /szczegółowe informacje na temat organizacji egzaminu będą podane na stronie domowej dr inż.J.Skurczyńskiego/
 
 12-09-2020 r.
godz. 13.00 - 14.00
 szczegóły na stronie domowej
2 Inżynieria oprogramowania
Dr A.Kostulak
zaliczenie
 
3  Techniki komputerowe
 Dr inż.A.Mirakowski
27.VI.godz.12,00 05-09-2020 r. godz.12,00
4 Architektura komputerów
dr hab.Piotr Szuca, prof.UG
12-09-2020 r. godz.16,00
     III informatyka studia 3 letnie
1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  Dr R.Filipów
egzamin na zasadach określonych w portalu edukacyjnym
 
 
 
 
2 Serwery baz danych
Prof.UG, dr hab. Tomasz Dzido
20.VI. godz.10,00-11,00  portal edu.UG
 
 -
 
      I rok II stopnia studia 2 letnie
1 Programowanie grafiki 3D w OpenGL
Dr M.Dziemianczuk
20.VI. godz.15,15  Teams 12-09-2020 r. godz.15,00 (MS Teams)
2 Wzorce projektowe
Dr T.Borzyszkowski
21.VI. godz.12,0-14,00 13-09-2020 r. godz.16,30-18,00
3  Programowania funkcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
20.VI. godz.8,00-10,00 12-09-2020 r. godz.8,00-10,00
4 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
termin ustalany indywidualnie po kontakcie z prowadzącym
egzamin ustny
24-09-2020 r. godz.12,00
5 Zaawansowane algorytmy
Dr J.Dybizbański
28.VI. godz.12,00 5.09.2020 r. godz.12,00
6 Wybrane technologie DevOps
Dr .Neumann
21.VI.godz.9,00-12,00 10-09-2020 r. godz.10,00-12,00 p.4.20
      II rok II stopnia studia 2 letnie
1 Wzorce projektowe
dr T.Borzyszkowski
21.VI. godz.12,-14,00 Teams 13-09-2020 r. godz.16,30-18,00
2 Wybrane technologie DevOps
Dr J.Neumann
21.VI. godz.9,00-12,00 10-09-2020 r. godz.10,00-12,00 p.4.20
3 Programowania fukcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
20.VI. godz.800-1000 12-09-2020 r. godz.8,00-10,00
4 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
termin ustalany indywidualnie po kontakcie z prowadzącym
5 Programowanie grafiki 3D w OpenGL
Dr M.Dziemianczuk
21.VI.godz.15,15 Teams
12-09-2020 r. godz.15,00 (MS Teams)
 
sekretariat II