Laboratoria XML

Lab 1 (XML podstawy)

Lab 2 (DTD część 1)

Lab 3 (DTD część 2)

Lab 4 (Schema część 1)

Lab 5 (Schema część 2)

Lab 6 (Schema część 3)

Lab 7 Xpath
Uwaga: ważna pomoc: rozwiązanie zad 3 ze schema lab 6


key, unique i keyref

Plik samooceny DTD: proszę pobrać i wypełnić
Wyniki sprawdzianu DTD dla 3 grup są tutaj:
sprawdzian DTD
Uwaga: wszysy którzy nie pisali, lub niezaliczyli napiszą na najbliższych zajęciach
Uwaga2: zaliczenie od 13 pkt