SAX - Simple API for XMLWstęp:

0) Ściągnij ze strony
Sax plik o nazwie sax2r2.jar
i umieść w katalogu roboczym
1) Wpisz w pliku ukrytym .bashrc

export CLASSPATH = ścieżkę do katalogu z jar-em i zrestartuj terminal. Możesz sprawdzić przez echo $CLASSPATH, że ścieżka się zapisała
2) Na końcu strony zamieściłem pliki do zadań, należy je ściągnąć do katalogu pracy
do którego podali Państwo ścieżkę

Zad 1

Skompiluj plik SAXExample.java

i wypróbuj jego działanie na dowolnym pliku xml. Przyjrzyj się zdarzeniowemu działaniu SAX.

Zad 2

Na podstawie pliku z zad1 napisz program który dla danego pliku xml wczytanego jako parametr wywołania programu, poda a) liczbę wystąpień elementu o nazwie ustalonej w programie b) liczbę wystąpień wszystkich elementów w pliku xml (statystyka pliku)

Zad 3

Napisz program, który dopisuje po k-tym wystąpieniu elementu o ustalonej w programie nazwie element

< nowy > nowa tresc < ⁄nowy >

dla k ustalonego w programie. Wskazówka: skorzystaj ze strony TutorialPoint