Document Object ModelWstęp:

0) Ściągnij ze strony
Xerces plik o nazwie Xerces-J-bin.2.11.0.tar.gz
Utwórz katalog roboczy rob w katalogu głównym
Rozpakowany ktalog umieść w katalogu /~rob
1) Wpisz w pliku ukrytym .bashrc

export CLASSPATH = i tu oddzielone dwukropkiem 3 ścieżki:
export CLASSPATH=.:~/rob/xerces-2_11_0/xercesImpl.jar:~/rob/xerces-2_11_0/xml-apis.jar:
/bezwzgledna/sciezka/do-ktalogu/rob
Następnie zachowaj .bashrc, po czym zrestartuj terminal. Można sprawdzić przez echo $CLASSPATH, że ścieżka się zapisała i będzie taka przy każdym następnym otwarciu terminala.

2) Na końcu strony zamieściłem pliki do zadań, należy je ściągnąć do katalogu pracy
do którego podali Państwo ścieżkę

Zad 1

Skompiluj plik Dom3Demo.java i wypróbuj jego działanie (najpierw wpisujemy plik typu xml a potem plik schema). Zapoznaj się z metodami klas Dokument, Node, Element
które są tutaj: Xerces

Zad 2

Proszę obejrzeć plik CenyDOM.java (na końcu strony), skompilować go

i wywołać przez java CenyDOM ceny.xml nowy_plik.xml

gdzie nowy_plik.xml to nazwa pliku wynikowego. Proszę przyjrzeć się

jak program CenyDOM wykonuje zmianę dokumentu.

Następnie zmodyfikować go tak aby

a) powiększyć w pliku wynikowym wszystkie ceny o 1000 zł
b) wypisywał na ekran najniższą cenę (ze wszystkich rodzajów cen)

Zad 3

Na podstawie obu zadań, korzystająz z pliku DOM3Demo.java napisz program który do wszystkich elementów które są bezpośrednimi dziećmi głównego elementu w pliku (który jest parametrem wywołania) dodadzą atrybut o nazwie "nowy-atrybut" i stałej wartości "wartość".Pliki do zadań :
Do zad 1

Dom3Demo.java

personal.xml

personal.xsd

Do zad 2

CenyDOM.java

ceny.xml