dr Karol Horodecki

Institute of Informatics
Research

My interests are in quantum informatics, especially in
For the free access to papers that I am (co)author of,
you can set my first and last name in the databasis at ArXiv
For students (in polish:)

Tu jest Materiał do egzaimnu z Podstaw Informatyki Kwantowej
wyniki poprawkowego kolokwium z PKI są tutaj: wyniki
tutaj jest część wykładu:
destylacja splątania
Wyniki z egzaminu zerowego są: tutaj
Wyniki z egzaminu PKI w terminie podstawowym (20.06.2017) są tutaj
Osoby które chcą obejrzeć prace lub nie podeszły
do egzaminu w żadnym z terminów, zapraszam w najbliższy piątek (23.06.17)
na godz. 15.00 do Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej pok. 05

Oceny z zaliczenia ćwiczeń są tutaj
Uwaga: jeśli ktoś chciałby poprawić ocenę z egzaminu zerowego,
może przyjść na termin podstawowy. Prace można obejrzeć w najbliższy
piątek o 14.00 w pok. 58. Można również poprawić ocenę z zaliczenia z
ćwiczeń.

XML - laboratoria

Minione:
Języki programowania

Wstęp do programowania

Środowisko programisty

Termin konsultacji: wtorek 12:15-14:15