VI Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego
2019-11-04 15:45:00
Zapraszamy studentów wydziału MFI UG na VI Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędą się 23 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Instytucie Informatyki.

W zawodach mogą wziąć udział zespoły złożone z co najwyżej 3 studentów Wydziału MFI studiów I i II stopnia.

W celu wzięcia udziału w zawodach należy:
 1. Założyć konto na www.spoj.com,
  Aby zapoznać się z działaniem platformy prosimy prześledzić: http://www.spoj.com/problems/DOUGHNUT/#tour oraz rozwiązać dowolne zadanie dostępne na: http://pl.spoj.com/problems/main/.
 2. Zarejestrować się do dnia 21 listopada 2019 r. wysyłając e-mail na adres ziug@inf.ug.edu.pl. W treści wiadomości prosimy przesłać login ze spoja (login drużyny lub jednego z uczestników) oraz imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny (co najwyżej 3 osoby).

Przebieg zawodów:
 • 10:00 – 10:45: runda wstępna na zaznajomienie się z dostępnym środowiskiem pracy,
 • 11:00 – 14:00: zawody właściwe.

Praktyczne uwagi:
 • każde zadanie składa się z: fabularnego opisu, specyfikacji wejścia, specyfikacji wyjścia oraz przykładu z podaną prawidłową odpowiedzią,
 • dopuszczalne są rozwiązania tylko w języku C lub C++,
 • każda drużyna ma do dyspozycji jeden komputer,
 • rozwiązania zadań wysyłane będą na platformę spoj i tam będą automatycznie sprawdzane,
 • efekt oceny zadania może być następujący:
  • AC - accepted
  • WA - wrong answer
  • TLE - time limit exceeded
  • CE - compilation error
  • RE - runtime error 
   Szczegółowy opis na stronie: http://www.spoj.com/tutorials/USERS/
 • jeżeli zadanie nie jest zaakceptowane, to drużyna może wysłać rozwiązanie ponownie,
 • wszystkie zadania polegają na napisaniu programu czytającego dane ze stdin i zapisującego wynik na stdout. Z tego powodu prosimy nie wyświetlać na ekranie innych informacji typu „Podaj n:”,
 • ustalenie kolejności drużyn wzorowane jest na zasadach AMPPZ:  „Drużyny są szeregowane na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań. O kolejności drużyn posiadających tę samą liczbę rozwiązanych zadań decyduje łączny czas rozwiązywania zadań. Za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia poprawnego rozwiązania, powiększony o karę 20 minut za każde przedstawienie niezaakceptowanego rozwiązania. Łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie zaakceptowanych rozwiązań - kara związana z nierozwiązanymi zadaniami nie ma wpływu na wynik drużyny.”.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: ziug@inf.ug.edu.pl.