IX Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego
2022-11-14 20:00:00
Zapraszamy studentów wydziału MFI UG na IX Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędą się 17 grudnia 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Informatyki Praktycznej.

W zawodach mogą wziąć udział drużyny złożone z co najwyżej trzech studentów Wydziału MFI studiów I i II stopnia.

W celu wzięcia udziału w zawodach należy:
 1. Założyć konto na www.spoj.com,
  Aby zapoznać się z działaniem platformy prosimy prześledzić: http://www.spoj.com/problems/DOUGHNUT/#tour oraz rozwiązać dowolne zadanie dostępne na: http://pl.spoj.com/problems/main/.
 2. Zarejestrować się do dnia 16 grudnia 2022 r. godz 14:00, wysyłając e-mail na adres ziug@inf.ug.edu.pl. W treści wiadomości prosimy przesłać login ze spoja (jeden dla drużyny), imiona, nazwiska oraz rok i kierunek studiów członków drużyny.

Przebieg zawodów:
 • 9:50 – 10:00: spotkanie organizacyjne,
 • 10:00  11:00: zadanie próbne i czas na zaznajomienie się z dostępnymi kompilatorami,
 • 11:00 – 14:00: zawody.

Praktyczne uwagi:
 • zawody odbędą się w salach komputerowych budynku Informatyki Praktycznej, a każda drużyna będzie miała do dyspozycji jeden komputer (należy posiadać aktywne konto studenckie),
 • każde zadanie składa się z: fabularnego opisu, specyfikacji wejścia, specyfikacji wyjścia oraz przykładu z podaną prawidłową odpowiedzią,
 • dopuszczalne są rozwiązania w językach: C, C++, Python,
 • rozwiązania zadań wysyłane będą na platformę spoj i tam będą automatycznie sprawdzane,
 • efekt oceny zadania może być następujący:
  • AC - accepted
  • WA - wrong answer
  • TLE - time limit exceeded
  • CE - compilation error
  • RE - runtime error 
   Szczegółowy opis na stronie: http://www.spoj.com/tutorials/USERS/
 • jeżeli zadanie nie zostanie zaakceptowane, to można wysłać inne rozwiązanie,
 • wszystkie zadania polegają na napisaniu programu czytającego dane ze stdin i zapisującego wynik na stdout. Z tego powodu nie należy wyświetlać na ekranie nadmiarowych informacji typu „Podaj n:”,
 • ustalenie kolejności drużyn wzorowane jest na zasadach AMPPZ:  „Drużyny są szeregowane na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań. O kolejności drużyn posiadających tę samą liczbę rozwiązanych zadań decyduje łączny czas rozwiązywania zadań. Za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia poprawnego rozwiązania, powiększony o karę 20 minut za każde przedstawienie niezaakceptowanego rozwiązania. Łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie zaakceptowanych rozwiązań - kara związana z nierozwiązanymi zadaniami nie ma wpływu na wynik drużyny.”.

Przykładowe zadanie pochodzące z siódmej edycji konkursu dostępne jest tutaj.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: ziug@inf.ug.edu.pl.