III Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego
2017-11-10 11:56:00
Zapraszamy studentów wydziału MFI UG na III Zawody Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędą się 3 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Instytucie Informatyki.

W zawodach mogą wziąć udział zespoły złożone z co najwyżej 3 studentów Wydziału MFI studiów I i II stopnia.

W celu wzięcia udziału w zawodach należy:
  1. Założyć konto na www.spoj.com,
    W celu zapoznania się z działaniem platformy prosimy prześledzić: http://www.spoj.com/problems/DOUGHNUT/#tour oraz rozwiązać dowolne zadanie dostępne na spoju: http://pl.spoj.com/problems/main/.
  2. Zarejestrować się do dnia 1 grudnia 2017 r. wysyłając e-mail na adres ziug@inf.ug.edu.pl. W treści wiadomości prosimy przesłać login ze spoja (login drużyny lub jednego z uczestników) oraz imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny (co najwyżej 3 osoby).

Przebieg zawodów:
Praktyczne uwagi:
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: ziug@inf.ug.edu.pl.