Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Proszę na bieżąco sprawdzać aktualizacje planu.
Zajęcia, które nie mają podanych sal będą odbywały się on-line.

Ostatnia aktualizacja 25 lutego 2021 o 7.40.