Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2022

Proszę na bieżąco sprawdzać aktualizacje planu.
Zajęcia, które nie mają podanych sal będą odbywały się on-line.

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2022 o 9.11.