Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

bioinformatyka: II rok

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
8.oo
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.1lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.1lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii
lab.

1BF2r.1lab.
patrz uwagi 2)zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
(BF) Techniki eksploracji danych wielowymiarowych
lab.
mgr Szymon Swiątek-Brzeziński

gr. 1
sala A320
patrz uwagi 3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Techniki eksploracji danych wielowymiarowych
lab.
mgr inż. Beata Judzińska

gr. 2
patrz uwagi 4)zajęcia na Wydziale Chemii, sala C213
(BF) Środowisko KNIME / Elementy języka R
lab.
dr Artur Mirocki+mgr Klaudia Chmielewska

1BF2r.
sala A101
patrz uwagi 5)w pierwszej połowie semestru przedmiot "Środowisko KNIME", w drugiej połowie semestru przedmiot "Elementy języka R"  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Techniki eksploracji danych wielowymiarowych
wyk.
dr inż. Karolina Jagiełło

1BF2r.
patrz uwagi 6)Zajęcia na Wydziale Chemii w sali F305, zajęcia w pierwszej połowie semestru
8.oo
9.oo
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.2lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii
lab.

1BF2r.1lab.
patrz uwagi 2)zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.2lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
9.oo
10.oo
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.3lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii
lab.

1BF2r.2lab.
patrz uwagi 2)zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii


1BF2r.3lab..
patrz uwagi 1)zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
(F) Biofizyka / (BF) Biofizyka układów biologicznych
lab.
dr Justyna Strankowska

gr. 1+2F1r.+2F2r.
sala 60 Pracownia Elektrofizjologiczna
patrz uwagi 7)zajęcia od godz. 9:30, w pierwszej części semestru w pracowni elektrofizjiologicznej, następnie na II pracowni fizycznej (DLF)  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Podstawy procesów stochastycznych dla bioinformatyków
lab.
dr Adrian Kołodziejski

gr. 2
sala A101
patrz uwagi 8)Zajęcia w pierwszej połowie semestru  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
10.oo
11.oo  
(F) Biofizyka / (BF) Biofizyka układów biologicznych
lab.
dr Justyna Strankowska

gr. 2
sala 60 Pracownia Elektrofizjologiczna
patrz uwagi 9)w pierwszej części semestru zajęcia w pracowni elektrofizjiologicznej, następnie na II pracowni fizycznej (DLF)  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii
lab.

1BF2r.2lab.
patrz uwagi 2)zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
(BF) Podstawy procesów stochastycznych dla bioinformatyków
wyk.
dr Adrian Kołodziejski

1BF2r.
sala B301
patrz uwagi 8)Zajęcia w pierwszej połowie semestru  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Pracownia rotacyjna
lab.

1BF2r.
patrz uwagi 10)w pierwszej połowie semestru zajęcia na Wydziale Biologii, sala B205
11.oo
12.oo
(F) Biofizyka / (BF) Biofizyka układów biologicznych
lab.
dr Justyna Strankowska

gr. 2
sala 60 Pracownia Elektrofizjologiczna
patrz uwagi 9)w pierwszej części semestru zajęcia w pracowni elektrofizjiologicznej, następnie na II pracowni fizycznej (DLF)  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Elementy genetyki i diagnostyki bakterii
lab.

1BF2r.3lab.
patrz uwagi 2)zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
  12.oo
13.oo
Język angielski
ćw.
mgr Paula Bajerska

1BF2r.
sala B301
patrz uwagi 3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Podstawy procesów stochastycznych dla bioinformatyków
lab.
dr Adrian Kołodziejski

gr. 1
sala 137
patrz uwagi 8)Zajęcia w pierwszej połowie semestru  3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
13.oo
14.oo
(BF) Bazy danych
lab.
dr Adam Kostulak

1BF2r.
sala 137
patrz uwagi 3)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
14.oo
15.oo
(BF) Projekt programistyczny
lab.
prof. dr hab. Cezary Czaplewski

gr. 1
patrz uwagi 11)zajęcia od godz. 15:30 na Wydziale Chemii w sali C211
    15.oo
16.oo  
(BF) Projekt programistyczny
lab.
mgr Marcel Thiel

gr. 2
patrz uwagi 12)termin zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
16.oo
17.oo
(BF) Genomika
wyk.

1BF2r.
patrz uwagi 13)Wykład - 10 godzin, laboratoria - 20 godzin,  12)termin zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
17.oo
18.oo 18.oo
19.oo
(BF) Proteomika
lab.

1BF2r.
patrz uwagi 12)termin zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
(BF) Genomika
lab.

1BF2r.
patrz uwagi 13)Wykład - 10 godzin, laboratoria - 20 godzin,  12)termin zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
(BF) Wychowanie fizyczne


1BF2r.
patrz uwagi 14)Zapisy indywidualne
19.oo
Uwagi

1) zajęcia w drugiej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B205
2) zajęcia w pierwszej połowie semestru, na Wydziale Biologii, sala B202, B205
3) zajęcia w budynku Wydz. MFiI
4) zajęcia na Wydziale Chemii, sala C213
5) w pierwszej połowie semestru przedmiot "Środowisko KNIME", w drugiej połowie semestru przedmiot "Elementy języka R"
6) Zajęcia na Wydziale Chemii w sali F305, zajęcia w pierwszej połowie semestru
7) zajęcia od godz. 9:30, w pierwszej części semestru w pracowni elektrofizjiologicznej, następnie na II pracowni fizycznej (DLF)
8) Zajęcia w pierwszej połowie semestru
9) w pierwszej części semestru zajęcia w pracowni elektrofizjiologicznej, następnie na II pracowni fizycznej (DLF)
10) w pierwszej połowie semestru zajęcia na Wydziale Biologii, sala B205
11) zajęcia od godz. 15:30 na Wydziale Chemii w sali C211
12) termin zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
13) Wykład - 10 godzin, laboratoria - 20 godzin,
14) Zapisy indywidualne
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 1 marca 2024 o 8.08