Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

bezpieczeństwo jądrowe: I rok

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
8.oo
(F) Analiza matematyczna dla fizyków / (FM) Analiza matematyczna dla fizyków medycznych / (BJ) Matematyka
wyk.
dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala D005
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
   
(BJ) Chemia jądrowa
ćw.
dr Aleksandra Moniakowska

1BJ1r.
patrz uwagi 2)zajęcia na Wydziale Chemii w sali F206
  8.oo
9.oo
(BJ) Pracownia fizyczna - mechanika i elektromagnetyzm
lab.
dr Dzmitryi Ushakou+dr Paweł Rochowski

1BJ1r.
sala I Pracownia Fizyczna
patrz uwagi 3)dr Dzmitryi Ushakou 27 godzin, dr Paweł Rochowski 18 godzin  1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Wstęp do programowania
wyk.
dr Sławomir Werbowy

1BJ1r.
sala 137
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
9.oo
10.oo  
(BJ) Wstęp do programowania
lab.
dr Sławomir Werbowy

1BJ1r.
sala A101
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Podstawy biologii
wyk.
dr Barbara Kędzierska+dr hab. Piotr Rutkowski

1BJ1r.
sala D005
patrz uwagi 4)dr Barbara Kędzierska - 20 godzin, dr hab. Piotr Rutkowski - 10 godzin  1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
10.oo
11.oo
(F) Elektromagnetyzm / (FM) Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II / (BJ) Elektromagnetyzm i promieniowanie
wyk.+ćw.
dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala B201
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
11.oo
12.oo
(F) Analiza matematyczna dla fizyków / (FM) Analiza matematyczna dla fizyków medycznych / (BJ) Matematyka
ćw.
dr hab. Michał Studziński, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala B201
patrz uwagi 5)Zajęcia od 4 marca  1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Elektromagnetyzm / (FM) Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II / (BJ) Elektromagnetyzm i promieniowanie
wyk.
dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala D005
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Elektromagnetyzm / (FM) Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II / (BJ) Elektromagnetyzm i promieniowanie
ćw.
dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala B201
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Chemia jądrowa
wyk.
prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

1BJ1r.
patrz uwagi 6)zajęcia na Wydziale Chemii w sali F7
12.oo
13.oo   13.oo
14.oo
(F) Algebra liniowa / (FM) Algebra liniowa / (BJ) Algebra
lab.
dr Adrian Kołodziejski

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala A101
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Algebra liniowa / (FM) Algebra liniowa / (BJ) Algebra
wyk.
dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala D005
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Technologia informacyjna w chemii
lab.
dr Rafał Ślusarz

1BJ1r.
patrz uwagi 7)zajęcia na Wydziale Chemii w sali C213
(F) Algebra liniowa / (FM) Algebra liniowa / (BJ) Algebra
ćw.
mgr Kamil Nalikowski

1BJ1r.+1F1r.+1FM1r.
sala B201
patrz uwagi 1)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BJ) Podstawy biologii
lab.
dr Barbara Kędzierska

1BJ1r.1gr.
patrz uwagi 8)zajęcia co drugi tydzień na Wydziale Biologii, sale A200 i C402
(BJ) Podstawy biologii
lab.
dr Magdalena Oset

1BJ1r.2gr.
patrz uwagi 8)zajęcia co drugi tydzień na Wydziale Biologii, sale A200 i C402
14.oo
15.oo   15.oo
16.oo  
(BJ) Technologia informacyjna w chemii
wyk.
dr Rafał Ślusarz

1BJ1r.
patrz uwagi 9)zajęcia na Wydziale Chemii w sali D1, wybrane zajęcia w formie on-line
  16.oo
17.oo     17.oo
18.oo 18.oo
19.oo 19.oo
Uwagi

1) zajęcia w budynku Wydz. MFiI
2) zajęcia na Wydziale Chemii w sali F206
3) dr Dzmitryi Ushakou 27 godzin, dr Paweł Rochowski 18 godzin
4) dr Barbara Kędzierska - 20 godzin, dr hab. Piotr Rutkowski - 10 godzin
5) Zajęcia od 4 marca
6) zajęcia na Wydziale Chemii w sali F7
7) zajęcia na Wydziale Chemii w sali C213
8) zajęcia co drugi tydzień na Wydziale Biologii, sale A200 i C402
9) zajęcia na Wydziale Chemii w sali D1, wybrane zajęcia w formie on-line
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 1 marca 2024 o 8.08