Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

fizyka: III rok

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
8.oo  
Język angielski
ćw.
mgr Irena Moszczyńska-Janicka

1BJ3r.
sala B130
patrz uwagi 1)Zajęcia w godz. 8:30-10:00  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Pracownia fizyczna II / (BJ) Zaawansowana pracownia fizyczna / (QIT) Laboratory
lab.
dr Aneta Lewkowicz+dr Natalia Górecka

1BJ3r.+1F3r.+quantum information technology: 2nd yr
sala II Pracownia Fizyczna
patrz uwagi 3)dla studentów Fizyki przedmiot w wymiarze 45 godz, dla studentó-w kierunku BJiOR przedmiot w wymiarze 60 godz.  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
    8.oo
9.oo 9.oo
10.oo
(F) Fizyka jądrowa
wyk.
prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

1F3r.
sala B130
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Elementy fizyki ciała stałego i krystalografii
wyk.
dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

1F3r.
sala B130
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
10.oo
11.oo
(F) Astrofizyka
wyk.+ćw.
dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

1F3r.
sala 153
patrz uwagi 4)2 godziny wykładu + 1 godzina ćwiczeń  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
11.oo
12.oo
(F) Seminarium dyplomowe / (FM) Seminarium licencjackie / (BJ) Seminarium licencjackie
ćw.
dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG

1BJ3r.+1F3r.+1FM3r.
sala 153
patrz uwagi 5)zajęcia do 18 marca włącznie, od 25 marca zajęcia we wtorki od godz 14.00 (szczegóły do ustalenia z prowadzącym)  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Fizyka jądrowa
ćw.
dr Paweł Rochowski

1F3r.
sala B130
patrz uwagi 6)Zajęcia w pierwszej połowie semestru  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(F) Fizyka miękkiej materii / (BJ) Fizyka miękkiej materii
wyk.
dr Justyna Strankowska

1BJ3r.+1F3r.
sala B130
patrz uwagi 7)BJiOR - wykład przez pierwsze 10 tygodni  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
12.oo
13.oo 13.oo
14.oo    
(F) Fizyka miękkiej materii
ćw.
dr Justyna Strankowska

1F3r.
patrz uwagi 8)Zajęcia przez 5 tygodni. Termin pierwszych zajęć - do ustalenia z dr Justyną Strankowską
14.oo
15.oo   15.oo
16.oo 16.oo
17.oo   17.oo
18.oo
(F) Wykład fakultatywny - Optyka instrumentalna
wyk.+ćw.
dr Dzmitryi Ushakou

1BJ2r.+1F3r.
patrz uwagi 9)start zajęć od kwietnia, dokładny termin zajęć zostanie ustalony
(F) Wykład fakultatywny - Optyka instrumentalna
ćw.+wyk.
dr Dzmitryi Ushakou

1F3r.
patrz uwagi 9)start zajęć od kwietnia, dokładny termin zajęć zostanie ustalony
18.oo
19.oo 19.oo
Uwagi

1) Zajęcia w godz. 8:30-10:00
2) zajęcia w budynku Wydz. MFiI
3) dla studentów Fizyki przedmiot w wymiarze 45 godz, dla studentó-w kierunku BJiOR przedmiot w wymiarze 60 godz.
4) 2 godziny wykładu + 1 godzina ćwiczeń
5) zajęcia do 18 marca włącznie, od 25 marca zajęcia we wtorki od godz 14.00 (szczegóły do ustalenia z prowadzącym)
6) Zajęcia w pierwszej połowie semestru
7) BJiOR - wykład przez pierwsze 10 tygodni
8) Zajęcia przez 5 tygodni. Termin pierwszych zajęć - do ustalenia z dr Justyną Strankowską
9) start zajęć od kwietnia, dokładny termin zajęć zostanie ustalony
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 1 marca 2024 o 8.08