Plan zajęć

Logo MFI

Plany będą aktualizowane i studenci proszeni są o sprawdzanie ich na bieżąco.

bioinformatyka: I rok

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
8.oo    
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - rachunek całkowy
wyk.
dr Adrian Kołodziejski

1BF1r.
sala B302
patrz uwagi 1)Zajęcia w pierwszej połowie semestru  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Chemia bioorganiczna
wyk.
dr Ewa Wieczerzak+dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

1BF1r.
patrz uwagi 3)dr Ewa Wieczerzak - 30 godzin, dr. hab. Piotr Mucha - 15 godzin, wykład na Wydziale Chemii w sali D1
  8.oo
9.oo
Język angielski
ćw.
mgr Paula Bajerska

1BF1r.1gr.
sala B301
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - dyskretny rachunek prawdopodobieństwa
wyk.
dr Anita Dąbrowska

1BF1r.
sala B302
patrz uwagi 4)Zajęcia w drugiej połowie semestru  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
9.oo
10.oo
Język angielski
ćw.
mgr Paula Bajerska

1BF1r.1gr.
sala B301
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Python z podstawami algorytmiki
lab.
dr Krzysztof Dorywalski

1BF1r.2gr.
sala 137
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - analiza wektorowa
wyk.
dr Waldemar Kłobus

1BF1r.
sala B302
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Python z podstawami algorytmiki
lab.
prof. dr hab. Danuta Makowiec

1BF1r.1gr.
sala 137
patrz uwagi 5)zajęcia w godz. 10.00-12.15  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
10.oo
11.oo
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - dyskretny rachunek prawdopodobieństwa
ćw.
dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

1BF1r.1gr.
sala B302
patrz uwagi 4)Zajęcia w drugiej połowie semestru  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Python z podstawami algorytmiki
lab.
dr Krzysztof Dorywalski

1BF1r.2gr.
sala 137
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - analiza wektorowa
ćw.
mgr Jan Szumilas+dr Waldemar Kłobus

1BF1r.2gr.
sala B302
patrz uwagi 6)dr Jan Szumilas - 15 godzin, dr Waldemar Kłobus - 30 godzin  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Chemia bioorganiczna
ćw.
dr Julia Witkowska+dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

1BF1r.1gr.
patrz uwagi 7)dr Julia Witkowska - 30 godzin, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG - 15 godzin, zajęcia na Wydziale Chemii w godz. 11.00-13.30 w sali F206
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - rachunek całkowy
ćw.
mgr Michał Mazurek

1BF1r.2gr.
sala B301
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
11.oo
12.oo
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - analiza wektorowa
ćw.
dr Waldemar Kłobus+dr Adrian Kołodziejski

1BF1r.1gr.
sala B302
patrz uwagi 8)dr Adrian Kołodziejski - 15 godzin, dr Waldemar Kłobus - 30 godzin  2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
12.oo
13.oo
(BF) Python z podstawami algorytmiki
wyk.
dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

1BF1r.
sala B302
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
Język angielski
ćw.
mgr Paula Bajerska

1BF1r.2gr.
sala B301
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - rachunek całkowy
ćw.
mgr Michał Mazurek

1BF1r.1gr.
sala B301
patrz uwagi 2)zajęcia w budynku Wydz. MFiI
(BF) Chemia bioorganiczna
ćw.
dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG+dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

1BF1r.2gr.
patrz uwagi 9)dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG - 30 godzin, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG - 15 godzin, zajęcia na Wydziale Chemii w godz. 13.30-16.00 w sali F206
13.oo
14.oo
(BF) Biologia komórki i metabolizm
lab.+wyk.

1BF1r.
patrz uwagi 10)szczegółowy plan zajęć został wysłany studentom e-mailem dn. 22/02/2024
(BF) Metody matematyczne bioinformatyki - dyskretny rachunek prawdopodobieństwa
ćw.
dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

1BF1r.2gr.
patrz uwagi 4)Zajęcia w drugiej połowie semestru
14.oo
15.oo
(BF) Biologia komórki i metabolizm
wyk.+lab.

1BF1r.
patrz uwagi 10)szczegółowy plan zajęć został wysłany studentom e-mailem dn. 22/02/2024
(BF) Chemia bioorganiczna
ćw.
dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG+dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

1BF1r.2gr.
patrz uwagi 9)dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG - 30 godzin, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG - 15 godzin, zajęcia na Wydziale Chemii w godz. 13.30-16.00 w sali F206
  15.oo
16.oo       16.oo
17.oo   17.oo
18.oo 18.oo
19.oo 19.oo
Uwagi

1) Zajęcia w pierwszej połowie semestru
2) zajęcia w budynku Wydz. MFiI
3) dr Ewa Wieczerzak - 30 godzin, dr. hab. Piotr Mucha - 15 godzin, wykład na Wydziale Chemii w sali D1
4) Zajęcia w drugiej połowie semestru
5) zajęcia w godz. 10.00-12.15
6) dr Jan Szumilas - 15 godzin, dr Waldemar Kłobus - 30 godzin
7) dr Julia Witkowska - 30 godzin, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG - 15 godzin, zajęcia na Wydziale Chemii w godz. 11.00-13.30 w sali F206
8) dr Adrian Kołodziejski - 15 godzin, dr Waldemar Kłobus - 30 godzin
9) dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG - 30 godzin, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG - 15 godzin, zajęcia na Wydziale Chemii w godz. 13.30-16.00 w sali F206
10) szczegółowy plan zajęć został wysłany studentom e-mailem dn. 22/02/2024
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 1 marca 2024 o 8.08