Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014
2015/03/27, 18:14:20

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
mat. ekonom.: I rok gr. 1 mgr Małgorzata Kwiatek Język angielski lektorat sali 47 -> 227;
matematyka: I rok gr. 2 mgr Małgorzata Kwiatek Język angielski lektorat sali 47 -> 39;
fakultet informatyka 1 st. dr Andrzej Borzyszkowski Podstawy kryptografii wykład sali 227 -> 328;
informatyka: III rok sp. Aplikacje internetowe gr. 1 dr Wiesław Pawłowski Technologie sieci Web laboratorium sali 210 -> 109;
informatyka: III rok sp. Aplikacje internetowe gr. 2 dr Wiesław Pawłowski Technologie sieci Web laboratorium sali 210 -> 109;
informatyka: III rok sp. Tester programista gr. 1 dr Janusz Dybizbański Testowanie aplikacji Java laboratorium sali 109 -> 210;