Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014
2015/04/02, 06:20:45

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
informatyka: III rok sp. Aplikacje internetowe gr. 1 dr Wiesław Pawłowski Technologie sieci Web laboratorium sali 210 -> 109;
informatyka: III rok sp. Aplikacje internetowe gr. 2 dr Wiesław Pawłowski Technologie sieci Web laboratorium sali 210 -> 109;
informatyka: III rok sp. Tester programista gr. 1 dr Janusz Dybizbański Testowanie aplikacji Java laboratorium sali 109 -> 210;
matematyka: II rok mgr Małgorzata Kwiatek Język angielski lektorat sali 47 -> 51;