Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2015
Zamknij

Ważne informacje

  • Zajęcia od 1 października do 27 stycznia - włącznie
  • 25 stycznia - zajęcia jak w środy
  • 26 stycznia - zajęcia jak w piątki
2015/11/25, 05:08:18

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
4M F+4M T dr Aneta Gospodarczyk Procesy stochastyczne ćwiczenia sali 328 -> 227;
seminarium matematyka dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński Seminarium sem. sali 227 -> 328;