Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014
2015/05/28, 11:40:47

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
seminarium lic. informatyka dr Włodzimierz Bzyl Seminarium licencjackie sem. Nowe zajęcia! w WTO o godz. 16 w sali 309
seminarium lic. informatyka dr Włodzimierz Bzyl Seminarium licencjackie sem. dnia WT0 -> WTO;