Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2015
Zamknij

Ważne informacje

  • 26 listopada - 8:00-16:00 godziny dziekańskie
  • Zajęcia od 1 października do 27 stycznia - włącznie
  • 25 stycznia - zajęcia jak w środy
  • 26 stycznia - zajęcia jak w piątki