Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014
2014/04/18, 10:01:44

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
informatyka: I rok dr Andrzej Borzyszkowski Języki programowania wykład sali 3 -> 2;