Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014
2015/04/18, 05:20:37

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
seminarium lic. informatyka dr Włodzimierz Bzyl Seminarium licencjackie sem. Nowe zajęcia! w WT0 o godz. 16 w sali 309