Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019
Zamknij

Ważne informacje

  • Zajęcia od 1 października do 27 stycznia włącznie
  • Od 23 grudnia do 3 stycznia - wakacje zimowe
2019/10/21, 05:51:37

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
informatyka (O): I rok gr. 1 dr Emilia Lubecka Wstęp do programowania laboratorium grupy 1I 5 -> 1I 1;
fakultet model. mat. III rok dr Monika Wrzosek Analiza danych w ubezpieczeniach majątkowych laboratorium godziny 12 -> 14; sali 25 -> 110;
fakultet model. mat. III rok dr Monika Wrzosek Analiza danych w ubezpieczeniach majątkowych wykład godziny 14 -> 12; sali 327 -> 310;
fakultet matematyka 1 st. dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz Wstęp do teorii gier ćwiczenia godziny 16 -> 14;
fakultet matematyka 1 st. dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz Wstęp do teorii gier wykład godziny 14 -> 12; sali 310 -> 52;
fami+fa3e dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller Programowanie funkcyjne laboratorium Nowe zajęcia! w SRO o godz. 8 w sali 110
Ostatnia aktualizacja 18 października 2019 o 11.10.