Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-11-25
2023-11-16 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min. tj. trzech godz. lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 9:00—11:15, Analiza matematyczna, wykład: dr inż. Magda Dettlaff, aula D003
 • 11:30—13:00, Matematyka dyskretna, kolokwium: dr inż. Magda Dettlaff, dr inż. Monika Rosicka, aula D005
 • 13:35—16:50, Języki programowania, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk, aula D003

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 1: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. A101
 • 9:45—11:15, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, lab. A001
 • 8:00—9:30, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, lab. A001
 • 9:45—11:15, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. A101
 • 11:45—15:00, Język angielski: Irena Moszczyńska-Janicka, s. A320, mgr Andrzej Szabała, s. A301
 • 15:15—17:30, Programowanie obiektowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, s. A201

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Technologie .NET, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, s. A201
 • 10:30—12:45, Technologie .NET, laboratorium: dr Tomasz Borzyszkowski, s. A005
 • 13:15—15:30, Serwery baz danych, wykład: dr Robert Fidytek, s. A005
 • 15:45—18:00, Serwery baz danych, laboratorium: dr Robert Fidytek, s. A005

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Zaawansowane języki programowania, wykład: dr Wiesław Pawłowski, aula D001
 • 9:45—11:15, Inteligencja obliczeniowa, wykład: mgr Grzegorz Madejski, aula D001
 • 11:45—13:15, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, gr. 1: mgr Grzegorz Madejski, lab. A001
 • 13:30—15:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 1: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. A101
 • 11:45—13:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. A101
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa laboratorium, gr. 2: mgr Grzegorz Madejski, lab. A001
 • 15:15—16:55, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, wykład: dr hab. prof. UG Wiesław Miklaszewski, lab. 137
 • 17:10—18:50, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, laboratorium: dr hab. prof. UG Wiesław Miklaszewski, lab. 137
 • 15:30—20:15, W. fakult.—Zarządzanie projektem informatycznym, wykład+ćwiczenia: dr Monika Woźniak, zajęcia zdalne: Teams

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Obliczalność i złożoność wykład: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, s. A302
 • 9:45—11:15, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, s. A302
 • 11:30—13:00, Matematyka dla informatyków—Kombinatoryka, ćwiczenia: dr Maciej Dziemiańczuk, s. A302
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr Tomasz Borzyszkowski, s. A201
 • 15:15—16:55, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, wykład: dr hab. prof. UG Wiesław Miklaszewski, lab. 137
 • 17:10—18:50, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, laboratorium: dr hab. prof. UG Wiesław Miklaszewski, lab. 137
 • 15:30—20:15, W. fakult.—Zarządzanie projektem informatycznym, wykład+ćwiczenia: dr Monika Woźniak, zajęcia zdalne: Teams
Seminarium magisterskie dr Hanna Furmańczyk odbędzie się w środę 29.11 o godz. 19:00 zdalnie: link do spotkań w Teams.
A. Borzyszkowski