Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-11-25
2023-11-16 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min. tj. trzech godz. lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

Seminarium magisterskie dr Hanna Furmańczyk odbędzie się w środę 29.11 o godz. 19:00 zdalnie: link do spotkań w Teams.
A. Borzyszkowski