Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-04-10
2021-04-01 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:45—11:00, Zaawansowane języki skryptowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski
 • 11:15—12:45, Algebra liniowa, wykład, dr Piotr Karwasz
 • 13:15—14:45, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG
 • 15:00—16:30, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.A
 • 16:45—18:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.A
 • 15:00—16:30, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.B
 • 16:45—18:15, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.B

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, wykład, dr Arkadiusz Mirakowski
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski
 • 13:15—15:30, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski
 • 15:45—18:00, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Serwery baz danych, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
 • 10:30—12:45, Serwery baz danych, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, gr.1, mgr Michał Kassjański, gr.2
 • 13:15—14:45, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG
 • 15:00—16:30, Przedmiot humanistyczny—Przemiany cywilizacyjne u progu epoki nowożytnej, wykład, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG

Link do wykładu humanistycznego w dniu 10 IV, sobota (studia niestacjonarne, licencjackie, 6 semestr), godziny 15.00-16.30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG, dr Tomasz Borzyszkowski
 • 13:30—15:00, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, mgr Andrzej Szabała
 • 15:15:—16:45, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz
 • 17:00—18:30, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 11:30—13:00, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, dr Adam Kostulak, dr inż. Arkadiusz Mirakowski
 • 15:15:—16:45, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz,
 • 17:00—18:30, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz,
A. Borzyszkowski